Kennisbank Duurzame Energie Overijssel

Kennisbank Duurzame Energie Overijssel

Met deze kennisbank kun je gebruik maken van de expertise en ervaringen van elders. Je voorkomt dubbel werk en spaart veel tijd. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk ook telkens weer dat geen enkele situatie hetzelfde is en dat maatwerk nodig blijft. Kies hieronder het thema waarover je informatie zoekt.

 • Duurzame Windenergie

  Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een windproject realiseren is echter een langdurig en gecompliceerd project. Een gemiddelde aanlooptijd van 7 jaar, omvangrijke investeringen en de kans dat plannen vastlopen is de reden dat veel coöperaties zich niet wagen aan windprojecten. Jammer, want juist lokale coöperaties kunnen werken aan draagvlak bij bewoners en er voor zorgen dat het rendement van de windmolens de lokale gemeenschap ten goede komen

  Kenniscentrum Wind op Land
  De Natuur en Milieufederaties en Natuur&Milieu hebben www.windopland.info opgezet. Een digitaal platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld over windenergie. Alle aspecten van windenergie komen aan de orde o.a. participatie, locatiekeuze, ecologische aspecten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  Overige handreikingen:

  Toolbox omgevingsparticipatie bij windenergie
  De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft in opdracht van het Min. van EZ een rapport geschreven over participatie bij windenergie. Centrale vraag is: hoe kan de besluitvorming zo worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een interessant rapport voor een ieder die bij windenergieprojecten betrokken is. Download het handboek hier.

 • Duurzame waterenergie

  Het gebruik van water voor energieopwekking kan in de energietransitie een belangrijke rol spelen. De mogelijkheden voor waterkracht in Overijssel zijn echter beperkt. Er is relatief weinig stromend water dat voldoende constant, met voldoende snelheid en voldoende omvang stroomt.

  Initiatieven in Overijssel
  Momenteel hebben enkele lokale energie initiatieven in Overijssel plannen voor waterkracht projecten. Het gaat om Groen Gebogen (Dalfsen), Duurzaam Noord Deurningen en het project Beekstroom (Hof van Twente).

  Initiatieven buiten Overijssel
  Buiten onze provincie zijn twee interessante waterkrachtprojecten, in respectievelijk Sint-Michielsgestel en Doesburg.