Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het naleven van de wet en de statuten door het bestuur en voorts op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Zij staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De raad bestaat uit de volgende leden;

De heer A. Vroon (drs.), voorzitter, in functie 11-12-2013

De heer D. Getkate (RA MBA), in functie 26-10-2016

Mevrouw M.J.L.A. Langeslag-Linssen (ir), in functie 19-09-2012

De heer J.F. de Jong, in functie 1-10-2018

De heer M.P. Dadema, in functie 1-11-2018

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF