Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel levert een bijdrage aan een aantal kerntaken van de provincie, te weten: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en waterbeheer (kerntaak 1), Milieu en energie (kerntaak 2), Inrichting landelijk gebied (kerntaak 3) en Regionale economie (kerntaak 5). Voor een deel van onze projecten en activiteiten ontvangen wij jaarlijks een prestatiesubsidie. Deze worden beschreven in Aanbod Natuur en Milieu Overijssel 2014. Andere projecten en activiteiten zijn verworven opdrachten.

Om een bijdrage te leveren aan de genoemde kerntaken van de provincie zetten wij in op een integratie van beleidsadvisering, het stimuleren van participatie en inzet van moderne communicatie en educatiemiddelen. Met beleidsadvisering dragen we bij aan verschillende overleggen, klankbordgroepen, routeplannen, advies- en werkgroepen. Onze bijdrage wordt daarbij vooral gevoed door de samenwerking met  (lokale) natuur- en milieu organisaties en mensen en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid. Onze inzet op participatie bestaat uit een  ambassadeursrol en het concreet identificeren, stimuleren, verbinden en faciliteren van groene initiatieven van inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Moderne communicatie middelen zetten we in om jong en oud te betrekken bij hun eigen leefomgeving en het draagvlak voor natuur- en duurzaamheids(beleid) te vergroten.

De volgende projecten en activiteiten voeren wij uit voor en/of samen met de provincie Overijssel:

  • Jaaraanbod 2014. Voor de provincie Overijssel hebben wij een jaaraanbod 2014 beschreven. Dit bestaat uit een groot aantal producten die wij volgend jaar uitvoeren en waarvoor wij een prestatiesubsidie ontvangen.
  • Noberschap 3.0 OV
  • Ruimte voor de Vecht

 

Informatie Heeft uw organisatie belangstelling voor een van de bovenstaande projecten of wilt u anderzins gebruikmaken van onze expertise ? Neem contact op met Loet van der Heijden: heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. (038) 4250978.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF