Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Missie en strategische visie

Missie en strategische visie

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Onze strategische koers hebben we vastgelegd in het Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel 2017-2019. De centrale elementen daarvan lees je hieronder. Of lees hier het beleidsplan.

Drie pijlers
De kernkwaliteit van onze organisatie is het aanjagen, faciliteren en verbinden van mensen en organisaties op de thema’s duurzaamheid, natuur en landschap. Het betekent dat in al onze projecten, activiteiten en campagnes de volgende drie pijlers centraal staan:

 1. Viate leefomgeving
  Een vitale leefomgeving voor mens, flora en fauna is nodig om welvaart en welzijn voor de toekomst te borgen. Voor een  vitale leefomgeving  is het nodig om de biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken aan gezonde, klimaatbestendige steden. ook de belevingswaarde die natuur en landschap voor mensen heeft is van essentieel belang.
 2. Een circulaire economie
  Dit is een economie die niet langer materialen wint, gebruikt en afdankt, maar de overstap maakt van afval naar grondstof. Producten worden ontworpen en gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder product wordt hergebruikt of gerecycled. Verbranding en vervuiling vinden niet meer plaats en afval bestaat niet meer. Voor onze energiebehoefte maken we gebruik van hernieuwbare energie.
 3. De kracht van de samenleving
  In onze provincie zijn veel lokale coalities van bewoners, die zelfbewust verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die zich sterk maken voor thema’s als voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur.

Acht programma’s
Natuur en Milieu Overijssel werkt aan acht thematische programma’s, te weten: landelijk gebied, water & ondergrond, voedsel & gezondheid, circulaire economie, stedelijk gebied & mobiliteit, energie, bewustwording & educatie en netwerkondersteuning. In al deze programma’s gebruiken we de volgende methodieken:

 • Ondersteunen, stimuleren en participeren in gebundelde maatschappelijke initiatieven
 • Verbinden van lokale initiatieven, koplopers, maatschappelijke organisaties en overheden
 • Constructieve en proactieve gesprekspartner van overheden en bedrijven, waarbij wij de kwaliteit van natuur, milieu en landschap voor het voetlicht brengen
 • Bevorderen van bewustwording en educatie op duurzaamheid, natuur en landschap.

Kijk hier voor de verschillende concrete projecten en activiteiten van onze programma’s.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF