Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Natuur en Milieu Overijssel is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Vanuit onze missie werken we toe naar een toekomstbestendig Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel wil een omslag maken naar een circulaire economie en een vitale leefomgeving en de kracht van de samenleving op deze punten versterken.

Onze kernactiviteiten zijn: 

  • Identificeren en waar nodig stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven
  • Initiëren van leernetwerken rondom urgente maatschappelijke thema’s
  • Projectontwikkeling en uitvoering samen met overheden, bedrijven en inwoners  op het gebied van duurzaamheid, natuur en landschap
  • Communicatie en educatie voor duurzame ontwikkeling
  • Samenwerken met en ondersteunen van bekende en nieuwe vrijwilligers(groepen)
  • Agendering, advisering en beleidsbeïnvloeding in nauwe samenwerking met onze lokale groepen
  • Organiseren en coördineren van publieksacties.

Bekijk hier onze statuten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF