Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Klimaatactieve steden

Klimaatactieve steden

Het klimaat verandert: het wordt warmer, natter én droger. Straten en kelders staan geregeld blank, omdat het water van hevige regenbuien niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Lange perioden van droogte zorgen op andere momenten juist voor een tekort aan water. Er komen meer warme dagen, dus vaker een hittegolf. Het effect van zo’n hittegolf is in de stad extra groot, omdat de stad de warmte vasthoudt.

Deze problemen nemen naar verwachting alleen maar toe. Zowel door de klimaatverandering, als door het steeds dichter bebouwen van onze steden en openbare ruimtes en doordat er veel verharde oppervlaktes zijn (asfalt, verstening). Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we maatregelen nemen. We moeten toe naar klimaatactieve steden.

Wat is een klimaat actieve stad?
Een klimaatbestendig maken van de stad is een optelsom van vele grote en kleine maatregelen in de bestaande stad en bij nieuwbouw, gericht op het verkleinen van risico’s. Dat gebeurt kosteneffectief als inwoners en ontwikkelende partijen de momenten van aanpassing van de ruimtelijke (her)inrichting en beheer benutten. Dit vereist een visie, strategie, communicatie en handelen van gemeente en waterschap samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, beleggers, corporaties en niet in de laatste plaats samen met bewoners. Een aantal gemeenten in Overijssel heeft dit inmiddels in gang gezet, zoals Zwolle, Hengelo en Enschede.

DSCF5489Natuur en Miieu Overijssel werkt samen met gemeente Almelo en bewoners aan een particiapatieproject Klimaat Actief Bornerbroek-De Mors. Zie verder onder nieuws.

Wat kunnen bewoners concreet doen?

1. Regenwaterafvoer afkoppelen van het riool
Door bijvoorbeeld de afvoerpijpen door te zagen, het water de tuin in te leiden en laten bezinken in zogenaamde wadi’s of in een vijver. Vooral mensen met een ruime tuin hebben die mogelijkheden. Het juiste moment om uw tuin klimaatbestendig te maken is als u toch van plan bent uw tuin opnieuw in te richten. Vraag eventueel een tuinarchitect hier rekening mee te houden. Zie ook: http://www.waterbewust.nl/afkoppelen.html

2. De tuin van Jan
Echt resultaat is te zien in de Tuin van Jan in Amsterdam, om de hoek van het Mercatorplein. Hier toverden de bewoners – met financiële ondersteuning van gemeente en Woonstichting de Key – hun verharde binnenplaats om tot een oase. Geïnspireerd door oude Perzische Paradijstuinen creëerden zij veel ruimte voor water en bloeiende planten. In de sterk verharde wijk de Baarsjes is de tuin niet alleen een rustgevende oase voor bewoners, maar draagt zij ook bij aan de vermindering van wateroverlast.

3. Tegels er uit, groen er in
Tegels er uit, groen er in zodat water de grond in zakt en niet in het riool of op straat terecht komt.

4. Groene daken
Groene daken houden water langer vast waardoor er minder snel overstroming optreedt. Ook zorgen groen daken voor verkoeling.

5. Natuurlijke klimaatbuffers
In het buitengebied kan water worden vastgehouden in natuurgebieden. Zie ook: http://www.klimaatbuffers.nl/

6. Vertragen van de afvoer
Door rivieren weer te laten meanderen en watergangen ondieper en breder te maken wordt het water minder snel afgevoerd.

Wat kunnen gemeenten doen?

1. Een lokale adaptatiestrategie
Door samen met het waterschap de lokale klimaatproblemen in kaart te brengen kan de gemeente een effectieve lokale adaptatiestrategie formuleren en uitvoeren. De gemeente doet er goed aan de stedelijke (her)ontwikkeling structureel te koppelen aan klimaatopgaven en voorwaarden te stellen aan projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

2. Voorlichting
Particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden geinformeerd over de gevol­gen van hevige regen, droogte en hitte. Ook worden zij gestimuleerd initiatieven te nemen die hun woning/pand en leefomgeving beter bestand maakt tegen klimaatveranderingen.

3. Financiele prikkels
Door financiele prikkels in het belastingstelsel kan verharding van particuliere terreinen worden verminderd. Met subsidies kunnen inwoners worden gestimuleerd de regenafvoer los te koppelen van het riool.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF