Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Aanbod voor waterschappen en terreinbeheerders

Aanbod voor waterschappen en terreinbeheerders

In Overijssel werken we veel samen met de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten.  De samenwerking heeft betrekking op ruimtelijke ontwikkelingen en gemeenschappelijke acties bij beleidsdossiers als Ecologische hoofdstructuur en windenergie. Ook met de verschillende waterschappen onderhouden we nauwe contacten. In Overijssel zijn vier waterschappen actief: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en Ijssel en Waterschap Reest en Wieden. Onze samenwerking met de waterschappen richt zich op schoon water, klimaatbuffers en watereducatie.

De volgende projecten en activiteiten voeren wij uit voor en/of samen met een of meer terreinbeheerders en waterschappen:

Informatie Heb je belangstelling voor een van de bovenstaande projecten of wil je anderzins gebruikmaken van onze expertise ? Neem contact op met Ruud Pleune pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl of Willem Seine: seine@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. (038) 4250960.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF