Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Hoe kom je aan geld voor natuurbeheer? Hieronder een aantal tips.

Hoe kom je aan geld voor natuurbeheer? Hieronder een aantal tips.

geldNaar aanleiding van vragen van initiatiefnemers die zelf natuur beheren of een groen buurt initiatief organiseren, hebben we gezocht naar mogelijke fondsen waar je, met de nodige inventiviteit, een aanvraag kunt doen voor extra middelen. Download hier het overzicht Subsidies groene bewonersinitiatieven voor een uitgebreid door ons samengesteld overzicht.

 1. Fonds Lokaal Aktief. Dit is een fonds van Natuur en Milieu Overijssel waarmee groepen die bij ons zijn aangesloten een budget van max. 300 euro kunnen aanvragen voor een vernieuwende activiteit. Er wordt een cofinanciering (mag ook in natura) gevraagd van 50 euro. Op onze website vind je meer informatie over het fonds en het aanvraagformulier en over  aansluiten bij Natuur en Milieu Overijssel

2. Noaberschapsfonds. Dit is ondergebracht bij het Oranjefonds. Als je hier gebruik van wilt maken  moet je duidelijk maken dat natuur(beheer) een middel is om nieuwe (blijvende) sociale contacten te stimuleren. Kijk hier om een beeld te krijgen waaraan je aanvraag moet voldoen:

  • http://www.oranjefonds.nl/richtlijnen-0
  • http://www.oranjefonds.nl/quickscan-0
  • http://www.oranjefonds.nl/beoordeling
  • Bij het Oranje Fonds ligt de nadruk vooral op het versterken van sociale cohesie. Het is niet voldoende dat mensen elkaar vrijblijvend ontmoeten. Mensen moeten vaker iets samen gaan doen of voor elkaar gaan doen.
  • Suggesties: structurele samenwerking met andere initiatiefnemers, vernieuwing van de klusbeheerdag met nieuwe mensen (recreanten, gezinnen met kinderen die vrijwilligerswerk doen naast hun vakantie bijv.), combinatie met scoutinggroep, samenwerken met organisaties (sociaal cultureelwerk, mensen met een psychiatrische achtergrond, ….).

3. Groen verbindt. Groene buurtinitiatieven laten vaak mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied. Er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit hun isolement en ze voelen zich fysiek en mentaal beter. Reden voor het Oranje Fonds om te starten met een speciaal ”groen en sociaal” programma, genaamd Groen verbindt.

 • Speciaal voor kleinschalige groene buurtinitiatieven met een sociale doelstelling, zowel nieuwe als bestaande, is er een tender. Voor 1 juli 2015 kan een aanvraag van maximaal 2.500 euro worden aangevraagd. Zie www.oranjefonds.nl/groen-verbindt
 • Driejarig programma. In de komende drie jaar steunt het Oranjefonds in totaal 30 nieuwe initiatieven, waarbij groen als middel wordt ingezet om bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen duurzaam te verbinden met buurtbewoners. Er is een financiële bijdrage beschikbaar van  in totaal maximaal € 75.000,- per samenwerkingsverband, voor een periode van drie jaar. Zie http://www.oranjefonds.nl/programma
 • Dik Groen. Dit fonds sponsort projecten van kinderen, jeugd en jongeren die leuke ideeen hebben met betrekking tot de natuur. Zie: www.dikgroen.nl.
 • Groen en Doen. Een voucher van 1.000 euro is bedoeld voor alle educatieve activiteiten die vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer stimuleren. In 2015 komt een nieuwe ronde, waarvan de datum nog niet bekend is. Zie: www.groenendoen.nl
 • Nationaal Groenfonds natuurprijs. Nederlandse natuurprojecten kunnen zich inschrijven voor en meedingen naar deze prijs. Met de inschrijving maken projecten kans op 10.000 euro of 2.500 als aanmoedigingsprijs. Zie: www.nationaalgroenfonds.nl/natuurprijs

4. Burendag. Op 26 september 2015 is het burendag. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Zie: www.oranjefonds.nl/burendag

5. Samengroen van Landschap Overijssel. Initiatiefgroepen kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage maar kunnen ook gebruik maken van de kennis en ervaring van bijvoorbeeld ecologen of adviseurs natuur&landschap. Voor meer info: Klik hier!

6. Andere fondsen die je kunt scannen op mogelijkheden:

7. Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert regelmatig een workshop Fondsenwerving. Dit seizoen op 12 mei in Delden en 2 juni in Zwolle.

  • Workshop Fondsenwerving : op zoek naar geld voor uw organisatie. Doel: helder krijgen wat er bij fondswerving komt kijken en kunnen beoordelen of dit een geschikte manier is voor uw organisatie. Toelichting: De workshop gaat over hoe u geld kunt vinden voor het doel van uw organisatie. Er zijn vele mogelijkheden om aan geld te komen: een aanvraag indienen bij fondsen, bij uw gemeente, bij bedrijven (sponsoring) en eigen inkomsten (o.a. via internet).  Hoe maakt u een duidelijke fondsaanvraag:  u krijgt tips  en weet valkuilen te omzeilen.  De opbouw en indeling van een aanvraag wordt besproken en ook  aan welke onderwerpen  aandacht moet worden besteed.  Hoe maakt  u gebruik van het fondsenboek en andere bronnen? Zie: http://www.cultuurfonds.nl/overijssel/waardebonnenactie-2015.

Meer weten?
Heb je zelf nog tips laat het ons weten. Voor meer informatie neem contact op met Livia Leysen, tel. (038) 4250976 of leysen@natuurenmilueuoverijssel.nl.

Download: Subsidies groene bewonersinitiatieven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF