Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht

Onder de titel Ruimte voor de Vecht wordt het Vechtdal de komende jaren in stappen heringericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. Natuur en Milieu Overijssel is hierbij  zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken. Op verzoek van de projectleiders denkt Natuur en Milieu Overijssel mee over de planontwikkeling en behartigt daarbij de belangen van natuur.  Parallel hieraan hebben wij het Groen Platform Vecht opgericht. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten organisaties uit Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Het Groene Platform levert eigen visies en voorstellen voor het programma en volgt de ontwikkelingen. Ook participeren wij, op verzoek van de provincie, in de werkgroepen beheer, uitnodigingsplanologie/verdienmodellen, ecologie, particuliere initiatieven en routenetwerken.

Onze inzet is steeds gericht op de kwaliteit van de projecten, natuurbescherming en duurzaamheid.  Natuur en Milieu Overijssel zet zich bovendien in voor groen ondernemerschap in het Vechtdal. De te verwachten veranderingen in de landbouw (groter, omschakelen en stoppen)  biedt interessante kansen voor bedrijven die regionale producten en diensten willen leveren op het gebied van recreatie en toerisme. We inspireren ondernemers en consumenten met goede voorbeelden van elders. Nieuwe verdienmodellen en experimenten met ruimtelijke ordening maken daar deel van uit. Voor de bevordering van Groen ondernemerschap spreken we met LTO en het Platform Boeren in het Vechtdal. Daarnaast betrekken we jongeren bij het programma Ruimte voor de Vecht met het project Adviseurs van de toekomst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF