Deelcontainer Twente Milieu

Deelcontainer Twente Milieu

In samenwerking met Twente Milieu hebben we een nieuwe dienst geïntroduceerd om verspilling tegen te gaan: een container om volle bak samen te delen! In deze vrolijk bestickerde container, voorzien van een deurtje en planken, kunnen buurtbewoners spullen of etenswaren een tweede leven geven door het te delen met anderen.

De deelcontainers worden geplaatst bij inwoners uit Twente die deze container vrijwillig onder hun hoede nemen. Gebruikers kunnen spullen in de container zetten of juist er uithalen. De deelcontainer is één van de stappen naar een Afvalloos Twente: het doel om in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per Twentse inwoner per jaar over te houden.

Delen is geven
Met de container gaan Twente Milieu en de gebruikers ervan verspilling tegen. En niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het leuk is. Spullen of etenswaren die voor de één afval zijn, zijn voor een ander namelijk nog heel waardevol. Een tweede leven dus. Zo wordt er gezorgd voor minder afval en beter gebruik van grondstoffen. 

Wil je meer weten?