Aanbod voor lokale natuur en milieugroepen

Aanbod voor lokale natuur en milieugroepen

Natuur en Milieu Overijssel werkt samen met vrijwilligers en lokale groepen die zich op lokale of regionale schaal inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. De vrijwilligers doen aan beleid beïnvloeding en lobby, educatie en communicatie, landschapsbeheer en soortenbescherming en onderzoek en monitoring. Hun kennis, lokaal netwerk, intrinsieke motivatie en inzet zijn van onschatbare waarde. Ongeveer 80 organisaties staan geregistreerd als ‘aangesloten bij het netwerk van Natuur en Milieu Overijssel’. Dit zijn bijvoorbeeld IVN-groepen, milieuraden en lokale energie initiatieven. 

Aansluiten bij Natuur en Milieu Overijssel
Natuur en Milieu Overijssel biedt aangesloten groepen ondersteuning op organisatorisch, strategisch en financieel vlak. Natuur en Milieu Overijssel behartigt namens deze groepen de bovenlokale belangen. Via ons brede netwerk en onze deelname aan verschillende provinciale commissies en overlegstructuren agenderen wij belangrijke thema’s als duurzaamheid, duurzaamheidseducatie en ruimtelijke kwaliteit. Hiermee werken we aan een breder draagvlak voor duurzame innovaties als energiebesparing bij sportaccomodaties en scholen, biodiversiteit, autodelen, ruimtelijke kwaliteit en gezonde groene steden. Hoe meer organisaties zich bij ons aansluiten hoe sterker wij onze stem kunnen laten horen. De kosten bedragen € 49,50 per jaar.

Waarom aansluiten bij Natuur en Milieu Overijssel?

  • Voor inhoudelijke vragen over natuur, landschap, milieu en duurzaamheid en energie kun je gratis een beroep doen op onze professionals;
  • Je ontvangt elk jaar een uitnodiging van ons Veldsymposium, een gezellige netwerkdag in een bijzonder natuurgebied en krijgt korting op deelname;
  • Aangesloten groepen kunnen ook voor organisatorische zaken bij Natuur en Milieu Overijssel aankloppen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld maatschappelijke stages, het gebruik van aanmeldformulieren, grafische vormgeving, suggesties voor subsidiemogelijkheden en coaching op het werven en behouden van vrijwilligers;
  • Met enige regelmaat organiseren wij actuele themabijeenkomsten, workshops en cursussen waar je gratis of met flinke korting aan kunt deelnemen;
  • Natuur en Milieu Overijssel beschikt over een breed aanbod van educatief materiaal van werkbladen, draaiboeken, achtergrondmateriaal en hulpmiddelen. Je kunt hier gratis gebruik van maken voor bijvoorbeeld een lezing, thema avond, excursie of les op school;
  • Ondersteuning bij organisatorische en/of strategische vernieuwing in je organisatie;
  • Als aangesloten groep kun je voor een bijzondere activiteit subsidie aanvragen bij ons Fonds Lokaal Aktief. Het gaat om een bedrag van maximaal € 300,- .

Meer weten of aansluiten?
Voor een persoonlijk gesprek of overleg over of het voor uw organisatie zinvol is zich aan te sluiten bij ons provinciale netwerk kun je contact opnemen met Peter Adema.

Wil je meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Boomfeestdag, Voedsel & Gezondheid, Vrijwilligers