Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Planologie samen met terreinbeheerders

Planologie samen met terreinbeheerders

Natuur en Milieu Overijssel heeft met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Vitens een overeenkomst gesloten waarbij zij onze organisatie vragen om ruimtelijke ontwikkelingen rond hun natuurterreinen te volgen. Het doel van de overeenkomst is het optimaliseren van de inbreng van natuur-, landschapsbelangen in gemeentelijke ruimtelijke plannen en bij vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Deze overeenkomst leidt tot gezamenlijke belangenbehartiging en efficiencywinst.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst volgt Natuur en Milieu Overijssel de ruimtelijke ontwikkelingen op gemeentelijk niveau, met name in en rond de Ecologische Hoofdstructuur. Wij volgen bovendien vergunningverlening op gemeentelijk en provinciaal niveau voor zover het gaat om vergunningen in relatie tot ammoniak en veehouderij en de Natuurbeschermingswet 1998. Wij richten ons hierbij niet alleen op bezwaar- en beroepsprocedures maar juist ook op ontwikkelfase van de planvorming.

Informatie
Meer weten? Neem dan contact op met Gerben Mensink, tel. (038) 4250965 of mensink@natuurenmilieuoverijssel.nl.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF