Periodiek schenken

Periodiek schenken

Wat fijn dat je overweegt om ons te steunen met een periodieke gift. Zo kunnen we ons langdurig inzetten voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Je gift is volledig aftrekbaar

De Belastingdienst heeft Natuur en Milieu Overijssel erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent in dat een gift aan ons volledig aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst. Op de website van de Consumentenbond vind je ook verschillende rekenvoorbeelden.

[evt afbeelding zoals https://www.alzheimer-nederland.nl/doneren/schenken-met-belastingvoordeel]

Voorwaarden periodieke gift

  • Je schenkt (minstens) 5 jaar hetzelfde bedrag aan Natuur en Milieu Overijssel
  • Je moet kunnen bewijzen dat je de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift
  • De periodieke gift is schriftelijk vastgelegd via een overeenkomst of bij de notaris

Stappenplan periodieke gift

1. Print de Schenkingsovereenkomst Periodieke Gift uit (deze bevat een exemplaar voor de schenker en voor de ontvanger).

Download hier de Schenkingsovereenkomst Periodieke Gift

2. Vul de schenkingsovereenkomsten in en onderteken beide exemplaren. Als je gehuwd bent of een partner hebt, dan moet deze persoon van de fiscus ook tekenen.

3. Betalingsvolmacht (incasseren)? of moet iemand actief overmaken? 

4. Stuur het formulier naar ons op:

Natuur en Milieu Overijssel
t.a.v. Sylvia ter Heegde
Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle

4. Wij vullen onze gegevens in, en ondertekenen beide formulieren. We vullen een transactienummer en eventueel een machtigingsnummer in en sturen je één exemplaar terug voor jouw eigen administratie. Het andere exemplaar blijft bij Natuur en Milieu Overijssel.

5. Bewaar jouw exemplaar goed, de belastingdienst kan er om vragen. Ook ontvang je (separaat) een bevestiging van jouw betalingsvolmacht voor jouw administratie

Meer weten? Neem contact op met: