Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Stedelijk gebied en mobiliteit

Stedelijk gebied en mobiliteit

Zowel in de vergroening van de leefomgeving als rondom nieuwe, duurzame vormen van mobiliteit ontstaan allerlei bewonersinitiatieven. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert en faciliteert veel van deze initiatieven met kennis en netwerkopbouw. Ook zien we bij bedrijven en bedrijventerreinen kansen om de biodiversiteit in de directe omgeving te vergroten. Tot slot, stimuleren en organiseren we nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling samen met lokale, betrokken organisaties uit ons netwerk, voor een betere en meer gedragen plannen.

Wij werken op deze thema’s samen met bedrijven en beheerders van bedrijventerreinen, overheden, bewonersinitiatieven en onze lokale, groene vrijwilligersgroepen. Natuur en Milieu Overijssel is kernpartner in het mobiliteitslab Overijssel.

Projecten stedelijk gebied en mobiliteit zijn onder andere:

 • Bijenbeweging Overijssel
  Het gaat niet goed met onze bijen. Dat geldt voor de honingbijen maar vooral ook voor wilde bijen. Gelukkig zien we allerlei initiatieven om de leefomstandigheden (voedsel en nestgelegenheden) van bijen te verbeteren. Ook in Overijssel. Dat bleek wel uit de enquête die de Bijenbeweging Overijssel voor de zomervakantie heeft uitgezet. De Bijenbeweging hoopt in samenwerking met bedrijven, bewoners, (natuur)organisaties, agrariërs, imkers en vele anderen een samenhangend bijenlandschap te creëren zodat de leefomstandigheden van bijen verbeteren.

 

 • leefstraat2Leefstraat: hoe wil je dat jouw straat er uit ziet?
  Picknickbanken, plantenbakken, een glijbaan, groene grasmatten; in een aantal straten in Gent, België, heeft een ware metamorfose plaats gevonden. Het zijn de straatbewoners zelf die hier aan de slag zijn gegaan met een tijdelijke, nieuwe inrichting van hun zogenaamde Leefstraat. Geheel naar eigen inzichten, wensen en een gemeenschappelijk beeld ‘’zo zien wij onze straat’. Een leefstraat wordt voor een periode van maximaal 3 maanden (deels) autoluw of autovrij gemaakt, waarna bewoners alternatieven bedenken voor de vrijgekomen ruimte en op zoek gaan naar oplossingen om auto’s elders te parkeren. Met de auto op afstand worden bewoners gestimuleerd tot nieuwe creatieve oplossingen voor vervoer, zoals elektrische fietsen, bakfietsen en autodelen. Er ontstaat een multifunctioneler en veiligere leefruimte waar kinderen buiten kunnen spelen, waar meer ruimte is voor meer groen, ontmoeting en samen-leven. Natuur en Milieu Overijssel ziet interessante mogelijkheden om dit concept in Overijssel te introduceren. Kijk ook op: www.leefstraat.be.

 

 •  Klimaat Actieve Steden
  De klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Dit plaatst ons voor een aantal problemen, zoals wateroverlast, extreme droogte en hittestress. Om deze problemen te voorkomen werken we samen met burgers en overheden aan Klimaat Actieve Steden (KAS). Dat wil zeggen dat we samen in een participatietraject zoeken naar een veiligere inrichting van zowel de openbare als particulier ruimte. Ook stimuleren we maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen terugdringt en daarmee de oorzaak van klimaatverandering aanpakt.

 

 • Kindplantboom-NMO_bannerSamen met bewoners werken aan een groene stad
  Een van de conclusies van het onderzoek van TNS Nipo naar Natuurbeleving van inwoners in Overijssel (2015), is dat inwoners meer stadsgroen willen. Met het project Groen van Betekenis hebben wij, in opdracht van de provincie , drie pilots uitgevoerd met gemeenten, welzijnsorganisaties en bewoners. Het gaat om het project Uiterwaarden Holtenbroek (Zwolle), een multifunctionele groene invulling van een braak liggend terrein in Steenwijk en de groenstroken tussen flats in Enschede. De ervaringen en leerpunten hebben we beschreven in de krant Samen maken we de stad groener. Natuur en Milieu Overijssel hoopt dat meer gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners aan de slag gaan met stadsgroen. Natuur en Milieu Overijssel biedt hierbij graag de helpende hand. Bekijk hier de factsheet Leefstraat (pdf).

 

 • Vergroenen bedrijventerreinen
  Op initiatief van het bedrijf Wehkamp werken Natuur en Milieu Overijssel, RVO/DuurzaamDoor, lokale natuur- en milieuorganisaties en de Ondernemersvereniging Hessenpoort samen aan het vergroenen van bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Wehkamp is sinds enige tijd gevestigd op Hessenpoort en heeft uit eigen beweging besloten rond haar gloednieuwe distributiecentrum een groene heemtuin aan te leggen van 11.000 m2. Inmiddels is de Initiatiefgroep Hessenpoort, Natuurlijk! opgericht. In deze initiatiefgroep werken bedrijven, lokale natuur- en milieuorganisaties, gemeente en provincie samen aan plannen om in de Hessenpoort veel ruimte te geven aan groen, natuur en biodiversiteit. In de toekomst worden ook onderwijs en onderzoek betrokken bij dit initiatief en worden ideeën en plannen samengevoegd tot een visie. Natuur en Milieu Overijssel is ook in gesprek met gemeente Enschede en parkmanagers van verschillende Enschedese bedrijventerreinen voor een vergelijkbaar project.

 

 

 • GA_NMRG11636 - vleermuisSoortenbescherming stedelijk gebied
  Ook in stedelijk gebied leven beschermde diersoorten. Denk aan Gierzwaluwen, Huismussen en vleermuizen. Vaak vragen deze soorten extra aandacht bij ontwikkelingen in het stedelijk gebied, zoals sloop en renovatie van gebouwen. Volgens Natuur en Milieu Overijssel is een aanpak op gebiedsniveau effectiever en efficiënter om deze soorten te beschermen. Een gebiedsgerichte aanpak zorgt voor meer samenhang in bescherming en ruimtelijke ontwikkeling. Hierdoor worden soorten beter beschermd, kosten bespaard en doorlooptijd van projecten verkort. Natuur en Milieu Overijssel voert in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Almelo en Enschede een verkenning uit naar hoe de gebiedsgerichte soortenbescherming het beste aangepakt kan worden.

 

 • LowCarDiet2016Duurzame mobiliteit bedrijven en gemeenten
  Samen met Urgenda brengen wij het Low Car Diet, de grootste duurzame mobiliteitswedstrijd van Nederland, onder de aandacht van Overijsselse overheden en bedrijven. Het is een landelijke mobiliteitswedstrijd voor bedrijven om meer duurzame kilometers te maken en daarmee de CO2 uitstoot te verminderen. Maar het is vooral ook een heel effectief gebleken methode voor bedrijven om gedurende een maand expliciet stil te staan bij de manier van reizen en alternatieven uit te proberen. Daarmee experimenteren niet alleen medewerkers met alternatieve vervoermogelijkheden, maar levert het ook interessante informatie op voor het mobiliteitsbeleid van bedrijven. Uit eerdere edities van Low Car Diet blijkt dat je daarmee als bedrijf gemiddeld 50% schoner en 30% goedkoper reist. Ook bleken deelnemers 40% meer beweging te hebben gehad. Ook op de langere termijn maken deelnemers minder auto kilometers en stoten ze minder CO2 uit.  LowCarDiet wordt 2 keer per jaar georganiseerd en de eerstvolgende is van 10 oktober t/m 9 november.

 

 • Duurzame mobiliteit particulieren
  Een van de projecten die we op dit moment oppakken is ‘’Testrijders’’, een elektrisch autodeel concept van Natuur & Milieu. Hierbij leased één persoon een elektrische auto tegen een aantrekkelijk tarief en deelt deze, tegen een vergoeding, met zo veel mogelijk mensen. Op deze manier zorgen we er voor dat veel mensen kennis maken met elektrisch autodelen. We zijn op zoek naar onder andere gemeenten en particulieren om aan de slag willen met Testrijders (liefst met zo’n 10 auto’s).

Interessante publicaties en filmpjeskrant

 

Voor vragen en informatie
Neem contact op met Livia Leysen, leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250976.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF