Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Energie

Energie

Natuur en Milieu Overijssel is kernpartner van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Daarin zijn we verantwoordelijk voor de bijdrage van lokale energie initiatieven in de energietransitie van Overijssel. Ook de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed heeft onze aandacht. Bij het creëren van duurzame schoolgebouwen zijn interessante koppelingen te maken met educatieve programma’s. Rond energie verkennen we ook de mogelijkheden van nieuwe verdienmodellen door participatie in duurzame energieprojecten of het vormen van een platform voor leveranciers van energiezuinige producten. Een belangrijke rol zien we ook weggelegd in het versterken van een gevoel van maatschappelijke urgentie, het stimuleren van draagvlak en de zorg een goede verdeling van de lusten en lasten.

In de energietransitie zoeken we de samenwerking met lokale energie initiatieven, VNO-NCW, gemeenten, provincie Overijssel, Enexis, Beon, woningcorporaties en scholen.

Lokale energie initiatieven
De energietransitie in Nederland is volop in beweging. Er vindt een verschuiving plaats van grote landelijke spelers naar zelforganisatie en realisatie met het dorp, wijk of straat. Deze verschuiving is ook onderdeel van de participatie samenleving, waarin lokale overheden en haar inwoners nauwer samenwerken. Wij zien dat vertrouwen, draagvlak en gedeeld eigenaarschap nodig zijn om de energiedoelstellingen van een gemeente te kunnen realiseren. Natuur en Milieu Overijssel en IM@Overijssel ondersteunen startende energie initiatieven en gemeenten bij de realisatie van hun energie doelstellingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van ons Servicepunt? Meld je dan aan voor onze speciale nieuwsbrief door een mail te sturen naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Persoonlijke ondersteuning
Wil je samen met anderen in je buurt of dorp een lokaal energiebedrijf oprichten of een ander duurzaam initiatief starten? Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat, wat er bij komt kijken en waar je rekening mee moet houden? Of hoe anderen het doen? Bij het beantwoorden van deze vragen kan de hulp van een ervaringsdeskundige van grote waarde zijn. Deze zogenoemde initiatievenmakelaars denken mee vanuit hun praktijkervaring, ontsluiten beschikbare kennis en brengen je met de juiste mensen in contact. Wil je weten wat de makelaardij voor jouw initiatief kan betekenen? Neem contact op met de coördinator van IM@Overijssel Marlous Goeman, via mail: IM@Overijssel.nl of telefoon: (038) 4250966. Lees meer >

Netwerk, excursies en maatschappelijk vastgoed
Natuur en Milieu Overijssel organiseert samen met haar partners diverse activiteiten voor gemeenten en lokale initiatieven in Overijssel. Denk daarbij aan excursies, kennissessies en netwerkbijeenkomsten. Hier krijg je praktische informatie en tips over bijvoorbeeld ledenwerving, organisatievormen en financieringsconstructies. Bovendien ontmoet je tijdens deze bijeenkomsten veel andere initiatiefnemers, breid je je netwerk uit en kun je kennis en ervaringen uitwisselen. Elk jaar sluiten we af met een grote prijsuitreiking tijdens de Energy Pitch op het Kennisfestival Lokale energie Overijssel. Dé netwerkdag in Overijssel met diverse praktische workshops, speciaal georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij lokale energieprojecten. Wil je meer weten over onze activiteiten? Neem dan contact op met Loet van der Heijden of Marlous Goeman via (038) 425 09 60 of mail heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl. Lees meer> 

Kennisbank Duurzame Energie
Er is bij lokale initiatieven en gemeenten grote behoefte aan kennis, ervaring en voorbeelddocumenten. Het is nog steeds pionieren als je bijvoorbeeld een zonnepark wilt realiseren of een coöperatie wilt opstellen. Toch hoef je niet meer ”zelf het wiel uit te vinden”.   In de Kennisbank zijn draaiboeken, praktische voorbeelden van contracten/ overeenkomsten etc. te vinden. De Kennisbank ontsluit die info en is aanvullend op bestaande  kennisbanken. Lees meer>

Nieuwe website Het Energie Initiatief
De Natuur en Milieufederaties spelen een belangrijke rol bij de uitrol van lokale duurzame energie in de provincies. Niet alleen kennen wij vrijwel overal de lokale netwerken goed, ook hebben we met onze hands-on activiteiten en ondersteunende functie een bijzondere kennis- en projectenportefeuille opgebouwd. Om dit inzichtelijk te maken en anderen te inspireren, zijn deze projecten nu in kaart gebracht op de nieuwe website Het Energie Initiatief.

Meer weten, vragen of tips?
Neem contact op met Marlous Goeman, goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. (038) 4250966.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF