Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Circulaire economie

Circulaire economie

Een economie die grondstoffen wint, gebruikt en afdankt brengt zowel bij de start als aan het einde van de productie-gebruik-keten schade toe aan natuur, milieu en landschap. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert daarom de omschakeling naar een circulaire economie; een economie waarin afval grondstof is, waar materialen hun waarde behouden en bezit gebruik wordt. Natuur en Milieu Overijssel maakt deel uit van Circles, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen die zich inzet voor een circulaire economie in Oost-NederlandVeel bedrijven omarmen inmiddels het principe van de circulaire economie, waarbij de keten wordt omgevormd naar een ketting. 

Er is al veel bereikt in het hergebruiken van goederen en afvalstoffen, maar er is nog veel meer mogelijk. Samen met bedrijven, bewoners en overheden zetten wij stappen om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen. Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Voor en met bedrijven

 • Positief kritisch meekijken bij veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals het ombuigen van productieprocessen van lineair naar circulair en de omschakeling naar biobased grondstoffen;
 • Het betrekken/inzetten van de consument als ketenpartner bij het opzetten van circulaire businesscases, lees meer>;
 • Communicatie en interactie met omgevingspartijen bij het vernieuwen MVO Award Zwollevan (omgevingsgevoelige) productieprocessen;
 • Verbinden van bedrijven die stappen willen zetten in de circulaire economie, bijvoorbeeld door het organiseren van symposia of themabijeenkomsten en het organiseren van stimuleringsconcepten, zoals duurzaamheidsprijzen voor bedrijven (zoals de MVO Award);
 • Faciliteren van netwerkvorming/alliantievorming;
 • Communicatie, promotie en campagnes. Zo brengen wij bijvoorbeeld goede voorbeelden over het voetlicht;
 • Bewustwording (consument) en educatie (met scholen)
 • Sociale innovatie: nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, burgerinitiatieven en onderwijs/kennisinstellingen (zoals Hessenpoort Natuurlijk).hessenpoort_1
 • Bedrijvenfonds voor kritische, maar vooral oplossingsgerichte beschouwing door lokale, externe experts op het gebied van natuur, milieu, water, duurzaamheid en samenwerken .

Voor en met bewoners

 • Ondersteunen van initiatieven van onderop; inhoudelijk en organisatorisch
 • Faciliteren van kennisuitwisseling en netwerkvorming van lokale initiatieven

Voor en met scholen

Voor en met overheden

 • Activeren van bedrijven en lokale (bewoners)initiatieven
 • Inspireren door het laten zien van goede voorbeelden van binnen en buiten Overijssel
 • Bieden van inhoudelijke kennis

 

Goede voorbeelden, interessante publicaties en filmpjes

Economie en ecologie hand in hand op Hessenpoort

Meer weten, vragen of tips?
Neem contact op met Maarten van Dongen, dongen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250965.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF