Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Circulaire economie

Circulaire economie

Om afvalstromen te voorkomen, grondstoffen gebruik te minimaliseren en kringlopen te sluiten verbinden we bedrijven, consumenten, scholen en overheden met elkaar. Aangezien de gebruikende consument onlosmakelijk onderdeel is van de grondstoffencyclus, stimuleren wij zijn/haar bijdrage aan de co-creatie van nieuwe concepten. Meer kennis en bewustwording onder consumenten ligt hierbij aan de basis en pakken we op in de vorm van educatie en bewustwordingscampagnes.

Natuur en Milieu Overijssel maakt onderdeel uit van verschillende netwerken zoals Circles en zoekt de samenwerking met innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, provincie Overijssel, gemeenten en bewoners(netwerken).

Voor en met bedrijven

 • Positief kritisch meekijken bij veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals het ombuigen van productieprocessen van lineair naar circulair en de omschakeling naar biobased grondstoffen;
 • Het betrekken/inzetten van de consument als ketenpartner bij het opzetten van circulaire businesscases, lees meer>;
 • Communicatie en interactie met omgevingspartijen bij het vernieuwen MVO Award Zwollevan (omgevingsgevoelige) productieprocessen;
 • Verbinden van bedrijven die stappen willen zetten in de circulaire economie, bijvoorbeeld door het organiseren van symposia of themabijeenkomsten en het organiseren van stimuleringsconcepten, zoals duurzaamheidsprijzen voor bedrijven (zoals de MVO Award);
 • Faciliteren van netwerkvorming/alliantievorming;
 • Communicatie, promotie en campagnes. Zo brengen wij bijvoorbeeld goede voorbeelden over het voetlicht;
 • Bewustwording (consument) en educatie (met scholen)
 • Sociale innovatie: nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, burgerinitiatieven en onderwijs/kennisinstellingen (zoals Hessenpoort Natuurlijk).hessenpoort_1
 • Bedrijvenfonds voor kritische, maar vooral oplossingsgerichte beschouwing door lokale, externe experts op het gebied van natuur, milieu, water, duurzaamheid en samenwerken .

Voor en met bewoners

 • Ondersteunen van initiatieven van onderop; inhoudelijk en organisatorisch
 • Faciliteren van kennisuitwisseling en netwerkvorming van lokale initiatieven

Voor en met scholen

Voor en met overheden

 • Activeren van bedrijven en lokale (bewoners)initiatieven
 • Inspireren door het laten zien van goede voorbeelden van binnen en buiten Overijssel
 • Bieden van inhoudelijke kennis

Goede voorbeelden, interessante publicaties en filmpjes

Economie en ecologie hand in hand op Hessenpoort

Meer weten, vragen of tips?
Neem contact op met Maarten van Dongen, dongen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250965.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF