Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Netwerk ondersteuning

Netwerk ondersteuning

Natuur en Milieu Overijssel biedt aangesloten groepen ondersteuning op organisatorisch, strategisch en financieel vlak.  Daarnaast stimuleren we bedrijven, overheden en organisaties tot grotere betrokkenheid bij natuur, biodiversiteit en landschap en helpen we startende initiatiefnemers met ideeën voor een groen en duurzaam Overijssel op weg.

Onze projecten zijn onder andere:

 • Netwerk NMO
  handenIn Overijssel zijn heel veel verschillende natuur en milieuorganisaties actief. Velen van hen maken onderdeel uit van ons netwerk. Dit zijn zowel IVN-groepen, milieuraden als lokale energie initiatieven. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert en ondersteunt deze groepen op organisatorisch en strategisch niveau. Je kunt je als organisatie officieel aansluiten bij het netwerk van Natuur en Milieu Overijssel. Kijk hier wat het jou/jullie oplevert.

 

 • IVN consulentschap
  Natuur en Milieu Overijssel is IVN consulent en aanspreekpunt voor alle IVN groepen in Overijssel. Het Landelijke IVN bureau bevindt zich in Amsterdam. Een keer per jaar organiseren wij voor IVN groepen de Districtsledenvergadering (DLV) voor de bestuursleden van alle IVN-afdelingen van Overijssel. Ook wordt elk jaar een IVN ledendag georganiseerd. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen en nieuwe plannen te maken.

 

 • Lokale energie initiatieven
  Natuur en Milieu Overijssel is een van de partners van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023. Daarbij zijn wij trekker van het deelprogramma Lokale Energie initiatieven. Natuur en Milieu Overijssel en IM@Overijssel ondersteunen startende energie initiatieven en gemeenten bij de realisatie van hun energie doelstellingen.

 

 • Fonds Lokaal Actief
  Heb je leuke, nieuwe ideeën voor een activiteit of project? En kun je daarvoor wel wat extra geld gebruiken? Het Fonds Lokaal Actief van Natuur en Milieu Overijssel kan eventueel helpen. Dit fonds stelt financiële middelen beschikbaar voor bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten vrijwilligersorganisaties. Je kunt maximaal 300 Euro aanvragen om de kosten te dekken van nieuwe lokale activiteiten, zoals een speciale tentoonstelling of cursus, een veldwerkdag of een educatieproject. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij. Voor aanmelden en voorwaarden lees hier

 

 • Groenelopers
  Natuur en Milieu Overijssel is trekker van Groene Loper Zwolle en Groene Loper Enschede. De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het project richt zich op het versterken van de organisatorische en communicatieve kracht van de groene initiatieven, waardoor de initiatieven een grote bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van natuur en landschap in en rond de steden.

 

 

 • Veldsymposium
  Natuur en Milieu Overijssel organiseert jaarlijks het Veldsymposium. Het Veldsymposium is een hele gezellige netwerkdag voor alle groene en duurzame vrijwilligers, op een prachtige, unieke plek in onze provincie. Tijdens het symposium gaan de deelnemers in kleine groepen onder leiding van een medewerker van Natuur en Milieu Overijssel op pad om in het veld verschillende deskundigen te ontmoeten.

 

 

 • Vrijwilligersplatform: Groenbezig
  Samen met Landschap Overijssel zijn we bezig met de voorbereidingen voor een Digitaal Platform Groen vrijwilligerswerk. Het wordt een dynamische website waar vraag en aanbod en allerlei informatie over groen en duurzaam vrijwilligerswerk in Overijssel te vinden is. Het idee is dat deze nieuwe website ‘’onze verbindende, verwijzende schakel’’ wordt waarmee we door als groene organisaties samen op te trekken meer (nieuwe) mensen kunnen bereiken en laten zien wat er allemaal op groen-vrijwilligerswerk gebeurt. Je zou het kunnen zien als een etalage voor groen vrijwilligerswerk. Waarbij wij niet alleen nieuwe mensen enthousiasmeren, maar ook elkaar inspireren en verder helpen. Zodra de website in de lucht is, laten we dat natuurlijk weten.

 

 • Training Nieuwe vrijwilliger voor de club
  Het trainingsprogramma bestaat uit vier avonden. Met persoonlijk advies, praktische tips en succesvolle voorbeelden coachen we je bij het maken van een goed en praktisch plan. En ook tijdens de uitvoering bieden we een helpende hand. Waar mogelijk brengen we je ook in contact met andere vrijwilligersgroepen, om ervaringen en tips te delen.

 

 • Groen visioen
  Veel prachtige natuur-, milieu- of duurzaamheidsprojecten komen voort uit een droom of visioen. Natuur en Milieu Overijssel is daarom elk jaar op zoek naar de visionair van Overijssel. De mooiste droom zetten wij in de spotlights en ontvangt 250 euro. Bekijk hier de precieze voorwaarden (pdf).

 

 • Jongeren en natuur
  _DSC3011
  Natuur en milieuorganisaties blijken heel goed in staat om kinderen tot 12 jaar te bereiken. Daarna gebeurt er helaas weinig, omdat men veronderstelt dat onder jongeren bijvoorbeeld geen interesse is in natuur en ze te druk zijn met andere zaken. Luuk de Vries deed wetenschappelijk onderzoek naar de betrokkenheid en vrijwillige inzet van jongeren bij natuur- en milieuorganisaties. Voor informatie, tips en een hulpmiddel zie

 

 • Ruimte coaches
  Ons netwerk Ruimtelijke ordening ondersteunt lokale natuur- en milieugroepen bij hun werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap. Hiervoor organiseren we voor Overijssel een netwerk van deskundige vrijwilligers, de zogenaamde ”ruimtecoaches”. Deze ruimtecoaches ondersteunen groepen bij juridische, beleidsmatige of procesmatige vragen op het vlak van ruimtelijke ordening en natuur en landschap.

 

 • Water Doe Dag
   IMG_1353Voor alle vrijwillige watergidsen in Overijssel organiseren wij de Water Doe Dag. Een leuke, inspirerende dag met kennisontwikkeling, nieuwe didactische methoden, uitwisseling en wateractualiteit.

 

 

 

 

Interessante publicatie en filmpjes

De KNVB heeft een tweetal interessante filmpjes over vrijwilligersorganisaties: Back to Basic1 en Back to Basic2
Kijk hier onze animatie Bewoners aan zet!
Stappenplan Jong&Natuur
Onderzoeksrapport Jong&Natuur

Contact en meer informatie

Wil je meer weten over onze acties voor onze achterban? Neem dan contact op met Livia Leysen, mail: leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. 038-4250976.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF