Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Onze thema’s

Onze thema’s

Natuur en Milieu Overijssel werkt met een zevental programma’s: landelijk gebied, water en bodem, energie, voedsel en gezondheid, circulaire economie, stedelijk gebied, bewustwording en educatie en achterban en belangenbehartiging. Hieronder worden deze kort beschreven. Elk programma bevat een link voor meer gedetailleerde informatie. Je kunt ook contact opnemen met de genoemde contactpersonen.

Landelijk gebied. We werken samen met andere mensen en partijen in Overijssel aan een vitale leefomgeving voor mensen, dieren en planten en stimuleren we bij jong en oud mooie, onvergetelijke  natuurervaringen. Ook stimuleren en faciliteren we co-creatie projecten met natuur en water. Contactpersoon: Ruud Pleune, pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250975.

agrarisch natuurbeheer

 

 

 

 

 

 


Water en bodem
. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert en organiseert participatie(projecten) voor Klimaat Actieve Steden. We werken mee aan projecten als Ruimte voor de Vecht, Bodem en ondergrond en Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Ook zetten we ons in voor een betere waterkwaliteit door vernieuwing te stimuleren in waterbeheer en activiteiten die het bestrijdingsmiddelengebruik op sportterreinen terugdringen. Contactpersoon: Willem Seine, seine@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250972.

P1340421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie. We ondersteunen startende energie-initiatieven en kunnen ook gemeenten helpen bij de realisatie van hun energie doelstellingen. Ook adviseren wij maatschappelijk vastgoed als scholen en zorginstellingen en organiseren publiekscampagnes over energiebesparing en duurzame energie. In onze projecten en activiteiten werken we veelal samen met bedrijven. Contactpersoon: Loet van der Heijden, heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250978.

9SC_4371

 

 

 

 

 


Voedsel en gezondheid
. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert natuurbeleving en bewegen in de natuur bij ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast ondernemen we initiatieven die nieuwe eiwitten, als peulvruchten en insecten, populairder maken en voedselverspilling tegen gaan. Ook werken we aan bewustwording over de impact van keuzes in bijvoorbeeld eten, vervoer en wonen met behulp van de ecologische voetafdruk. Contactpersoon:  Peter Adema, adema@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250995.

DSCF4288

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire economie. We motiveren bedrijven tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met bijvoorbeeld de MVO award en verbreden het Overijssels netwerk  circulair ondernemen. Ook werken we aan de ontwikkeling van een bedrijvenfonds van waaruit men een beroep kan doen op onze (onafhankelijke) expertise. Contactpersoon Marlous Goeman, goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250966.

Bedrijvenbijeenkomst DvdD (11)

 

 

 

 

 

 


Stedelijk gebied
. De projecten en activiteiten ‘Stedelijk gebied’ stimuleren vergroening en verduurzaming van steden, wijken en dorpen. We doen bijvoorbeeld projecten over duurzame vervoer en logistiek en over bescherming van bijzondere stadsnatuur. Daarnaast stimuleren en faciliteren we participatie projecten voor vergroening van de directe leefomgeving en bedrijventerreinen en stimuleren we netwerken van groene initiatiefnemers (Groene Lopers).   Contactpersoon: Gerben Mensink, leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250976.

 Bewonersparticipatie Ommermars (3)

 

 

 

 

 


Bewustwording en educatie
. Het stimuleren van natuureducatie op scholen is een belangrijke missie van Natuur en Milieu Overijssel. Organisaties kunnen een beroep doen op onze educatie-expertise en we stimuleren samenwerking en netwerken op natuureducatie in Overijssel.We hebben een uitgebreide uitleen aan lesmethodes en hulpmiddelen, maar organiseren ook projecten als Adviseurs van de Toekomst, Waste Battle, Voorleesactie tijdens de Dag van de Duurzaamheid, Expeditie uiterwaard en Stoere buitendag. Daarnaast organiseren we ook publieksacties voor een breder publiek.  Contactpersoon: Annefloor Zuurbier, zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250963.

IMG_0312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterban en belangenbehartiging. Natuur en Milieu Overijssel biedt aangesloten groepen ondersteuning op organisatorisch, strategisch en financieel vlak.  Daarnaast stimuleren we bedrijven en organisaties tot grotere betrokkenheid bij natuur, biodiversiteit en landschap en helpen we startende initiatiefnemers met ideeën voor een groen en duurzaam Overijssel op weg. Contactpersoon: Livia Leysen, leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250976.

DSCF5153

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF