Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Subsidieregeling aandachtsoorten

Subsidieregeling aandachtsoorten

De afgelopen 2 jaren is er een mooie start gemaakt met projecten om leefgebieden van aandachtsoorten te versterken. De Provincie wil ook in 2019 hiermee voortvarend verder gaan, samen met jullie. Halverwege februari komt er opnieuw een subsidieregeling om maatregelen te kunnen treffen voor 114 aandachtsoorten. De lijst met aandachtsoorten vind je hier.  

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we niet gekozen voor een tenderregeling. Dat betekent dat wie het eerst komt, het eerst maalt. De regeling is nog niet vastgesteld zodat er nog wijzigingen mogelijk zijn. Desalniettemin kunnen initiatieven reeds worden ingediend en opgestart. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, worden met terugwerkende kracht vergoed.

Twee regelingen & 5 typen projecten
De regeling zal waarschijnlijk uit twee delen bestaan. Ten eerste een algemene regeling voor kleinere projecten voor alle aandachtsoorten en ten tweede een regeling voor specifieke soorten en maatregelen in nader aangeduide leefgebieden. Een en ander lichten we hieronder toe. De subsidieregeling wordt opengesteld voor 5 typen van projecten:

  • Kleine projecten. Binnen de kleine projecten kan de aandacht op alle 114 aandachtsoorten zijn gericht zijn.
  • Poelen. Binnen de poelen gaat het om Kamsalamander, Boomkikker en Knoflookpad binnen aangewezen gebieden. Projecten kunnen behalve de aanleg van poelen ook verbetering van landbiotoop omvatten. De aanvraag moet minimaal 3 poelen omvatten en binnen 350 m van bestande poelen of voortplantingswater gepland zijn.
  • Erven. Op en in de directe omgeving van erven ten behoeve van Kerkuil, Steenuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus of Grauwe vliegenvanger. Projecten betreffen het bieden van nestgelegenheid in combinatie met biotoopverbetering. De aanvraag moet minimaal 5 erven omvatten en er moet sprake zijn van een ruimtelijke en/of organisatorische samenhang (dit laatste betekent deel uitmaken van een organisatie die een biodiversiteitsdoelstelling nastreeft). Daarnaast moeten deelnemende erven aansluiten bij nabijgelegen (binnen 350 m) bestaande – of te realiseren natuur- of landschapswaarden (agrarisch natuurbeheer).
  • Creëren van bosrandzomen. Bij dit project ligt de aandacht bij de Kleine ijsvogelvlinder en Sleedoornpage binnen aangewezen gebieden.
  • Heide verbinden. Het verbinden van kleine heideterrein ten behoeve van Adder, Bruine eikenpage, Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Kommavlinder of Vetblad.

N.B. Omdat de projecten genoemd onder 2, 4 en 5 gericht zijn op specifieke aandachtsoorten met een beperkte actieradius, worden alleen aanvragen gehonoreerd die binnen de bestaande verspreidingsgebieden van deze soorten vallen. Bij de publicatie van de subsidieregeling zullen daarom kaarten worden gevoegd waarop het zoekgebied voor de projecten 2, 4 en 5 is aangegeven.

Meer informatie?
Neem contact op met Paul Scholte Albers: RP.Scholte.Albers@overijssel.nl.

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF