Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Subsidie voor bewonersparticipatie in landelijk gebied

Subsidie voor bewonersparticipatie in landelijk gebied

KGO

Op 5 april 2016 heeft Gedeputeerde Staten (GS) besloten een subsidieregeling open te stellen om ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied beter te verbinden met maatschappelijke belangen. De regeling kent twee onderdelen, waaronder  het stimuleren van participatie door bewoners uit de omgeving.

Stimuleren participatie door bewoners
Dit onderdeel is gericht op participatie van groepen bewoners/ondernemers in het landelijk gebied die ideeën en wensen willen uitwerken voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in hun (woon)omgeving en die ideeën willen verbinden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om procesgeld om kennis en/of vaardigheden in te huren die de plaatselijke groepen verder helpt in het concretiseren van hun ideeën. Het sluit aan bij de werkwijze van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en in bredere zin bij de principes van ontwikkelen met kwaliteit. Elke ontwikkeling biedt immers kansen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Met het stimuleringsbudget wil GS de plaatselijke groepen nauwer betrekken bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving. Het kan hen helpen om een goede rol als volwaardige overlegpartner in ruimtelijke planprocessen te vervullen vanuit een eigen visie op maatschappelijke belangen in hun leefomgeving. De subsidie is maximaal € 10.000,- onder voorwaarde van 50% cofinanciering die mag ook bestaan uit de inzet van vrijwilligersuren. Ken je plaatselijke groepen die zich actief inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit in hun omgeving, wijs ze dan op de mogelijkheden van deze regeling.

Aanvraag indienen
Wil je een aanvraag indienen? Stem dit dan eerst af met Rini Bulterman (038-499 78 69) of Harry Stoffer (038-499 82 51) van provincie Overijssel. Meer informatie en het aanvraagformulier kun je vinden op het online subsidieloket van provincie Overijssel.

Subsidieregeling voor gemeenten
Op de website van provincie Overijssel vind je ook meer informatie over het tweede onderdeel van de subsidieregeling, die voor Overijsselse gemeenten bedoeld is. Met dit onderdeel wil GS gemeenten stimuleren om nieuwe functies en initiatieven in een gebied te verbinden en de KGO kwaliteitsinvesteringen te bundelen.

 

 

 

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF