Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Projecten op de Sallandse Heuvelrug kunnen weer worden ingediend

Projecten op de Sallandse Heuvelrug kunnen weer worden ingediend

Deelnemers aan evenementen in de bos- en natuurgebieden van de Sallandse Heuvelrug dragen via Support for Nature (SfN) bij aan inkomsten voor het gebied. De  Stichting Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug besteed deze inkomsten weer 100% aan natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Hebt u een idee, dan kunt u een  plan met een verzoek voor een bijdrage bij ons indienen voor 15 mei 2019 bij Herman Reimerink. In principe is onze bijdrage 50% van de kosten. Wij honoreren alleen projecten waar uit gangbare fondsen, subsidies of beheergelden geen dekking voor is.

Het SfN principe houdt in dat iedereen die komt genieten van een wedstrijd of evenement in de mooie natuur en de bosgebieden van de Sallandse heuvelrug, daar ook een kleine bijdrage aan levert.  Met ingang van 1 januari 2017 is dat 1 Euro en dat gaat naar het fonds van de Stichting Sàmen. Uit dit fonds verlenen we steun aan projecten die ‘de barg’ nog mooier en waardevoller maken voor mens en milieu. Afgelopen jaar is bijgedragen aan: een heideplaghut voor wandelaars op de Holterheide, een boek ‘Haarle en de berg’, het verleggen van de MTB route en nog zeven andere projecten. We vatten de Sallandse Heuvelrug breed op. Ook de randen langs de heuvelrug, het Reggegebied en de Archemer- en Lemerlerberg komen in aanmerking om projecten uit te voeren.

Voorjaarsronde 2019
Iedereen kan een project indienen, als het project (en dat kan ook een eenmalige activiteit zijn) maar voldoet aan een aantal criteria. Die zijn terug te vinden in het document  “Toetsingskader 2019”. Dat document kunt u opvragen bij de secretaris van de Stichting Sàmen.

Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. U hoeft voor toekenning van onze bijdrage aan uw project nog niet de gehele financiering rond te hebben. Dat moet wel het geval zijn als u aan de uitvoering begint. We laten ons verrassen welke ideeën er leven. Graag voor 15 mei uw voorstel indienen bij  de secretaris Herman Reimerink van de Stichting Sàmen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF