Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Prijsvraag: wat is het beste Dinkellandse idee voor duurzame energie?

Prijsvraag: wat is het beste Dinkellandse idee voor duurzame energie?

Voor een succesvolle energietransitie is het belangrijk dat plannen voor duurzame energie aansluiten bij de omgeving. Juist vanuit de samenleving ontstaan mooie initiatieven, omdat inwoners goede ideeën hebben over wat er zou kunnen in hun woonplaats. In samenwerking met de gemeente Dinkelland organiseert Natuur en Milieu Overijssel daarom deze prijsvraag:

‘Wie in Dinkelland heeft het beste idee om energie te besparen of energie duurzaam en lokaal op te wekken?’

Heeft u hier een goed idee voor? Doe dan mee met de prijsvraag!

De winnaar ontvangt een financiële bijdrage van de gemeente in de realisatie van het plan én begeleiding bij de uitwerking van het idee tot een concreet plan.

Alle ingezonden ideeën worden beoordeeld op:

  • Originaliteit (is het een creatief of nieuw idee)
  • Haalbaarheid (in hoeverre is het idee uitvoerbaar en hoe verhouden de kosten zich tot de opbrengst)
  • Opbrengst (hoeveel draagt het bij aan de doelstelling om in 2023 20% van de energie in de gemeente Dinkelland duurzaam op te wekken)
  • Herhaalbaarheid (kan het idee vaker en/of op andere plekken toegepast worden)
  • Participatiemogelijkheden (In hoeverre kunnen inwoners, bedrijven of verenigingen (mee) investeren, profiteren en/of gebruik maken van de opgewekte energie of financiële opbrengsten)

Meedoen
U kunt tot en met 30 september uw plan aanleveren voor deze prijsvraag. De winnaar wordt op 10 oktober (dag van de Duurzaamheid) bekend gemaakt. Mail om mee te doen de volgende informatie naar info@natuurenmilieuoverijssel.nl

  • Uw gegevens (naam, adres, email, telefoonnummer)
  • Titel van het idee
  • Omschrijving van het idee (max. 2 A4), benoem hierin in ieder geval wat u wilt doen, op welke locatie(s), hoe andere inwoners worden betrokken, wat de verwachte opbrengst aan duurzame energie is en een inschatting van de investeringskosten en verwachte financiële opbrengst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de prijsvraag, neem dan contact op met Wendy Oude Vrielink, 038-4250960, oudevrielink@natuurenmilieuoverijssel.nl 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF