Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Maatregelenpakket Engberstdijkvenen vastgesteld

Maatregelenpakket Engberstdijkvenen vastgesteld

Woensdagavond 19 december jl. heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Planvorming Engbertsdijksvenen gezamenlijk gekozen voor een pakket maatregelen in en rondom het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen zijn nodig voor het herstel en uitbreiding van de natuur in de Engbertsdijksvenen. Begin 2019 worden deze maatregelen doorgerekend en, als dat nodig is, geoptimaliseerd. De adviescommissie heeft bij haar afwegingen steeds het behalen van de natuurdoelen met zo min mogelijk impact op de omgeving op een zo robuust en duurzaam mogelijke manier als uitgangspunt genomen. Belangrijk is ook dat er zo veel mogelijk water wordt geconserveerd en alleen water wordt aangevoerd als dat noodzakelijk is.

Voor het behalen van de natuurdoelen is vernatting van het gebied noodzakelijk. Om dit te bereiken zijn in de afgelopen maanden een aantal varianten onderzocht. Woensdagavond is de richting voor een variant bepaald. De variant bestaat uit een aangepaste buffer aan de noordoostzijde en een zuidelijke buffer. Beide buffers worden met elkaar verbonden door een buffer die deels binnen het natuurgebied loopt en deels erbuiten. Voor de zuidzijde is samen met de bewoners en Staatsbosbeheer een aangepast inrichtingsplan gemaakt. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Daarnaast laat de adviescommissie een peilverhoging van 0,85 m van het Geesters Stroomkanaal ten westen van het gebied doorrekenen, gecombineerd met de aanleg van een nieuw parallelkanaal en het dempen van de Schipsloot in het noordwesten.


Flinke stap gezet naar duidelijkheid
Onafhankelijk voorzitter Erik Back is blij dat er een richting bepaald is. ,, We hebben gezamenlijk een flinke stap gezet op weg naar duidelijkheid voor de mensen in het gebied. In het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met alle partijen stap voor stap toegewerkt naar een effectief én gedragen pakket maatregelen voor de inrichting van de Engbertsdijksvenen. Met deze richting doet de Bestuurlijke Adviescommissie daar recht aan.”

Doorrekenen maatregelen
Het kernteam gaat in januari aan de slag met het doorrekenen van de maatregelen. De uitkomsten van deze berekeningen worden in kleinschalige bijeenkomsten of tijdens keukentafelgesprekken gedeeld met de direct betrokkenen in het gebied. Waar dat nodig is, vindt optimalisatie plaats. Eerste helft 2019 wordt duidelijk hoe het definitieve advies inrichtingsplan eruitziet dat ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd.

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF