Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Kandidaten met groen hart gezocht voor verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Kandidaten met groen hart gezocht voor verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel roepen enthousiaste mensen met een groen hart op zich verkiesbaar te stellen voor Provinciale Staten van Overijssel en de waterschappen. Beide overheidsorganen hebben een belangrijke, sturende rol in hoe we in Overijssel met natuur, landschap, de energietranisitie en klimaatverandering omgaan. Deze grote en actuele ontwikkelingen vragen om volksvertegenwoordigers met kennis en passie voor duurzaamheid en groen. Van elke politieke kleur. Het lijkt nog ver weg, maar alle politieke partijen zijn nu op zoek naar geschikte kandidaten.

De Provinciale Staten bestaat uit 47 Statenleden verdeeld over 10 partijen. De twee grootste waterschappen in Overijssel zijn Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook hier zijn verschillende politieke partijen actief die graag in contact komen met nieuwe, betrokken mensen met ideeën en ambitie voor ons mooie Overijssel. Op de websites van de Waterschappen en Provincie staat informatie over hoe je in gesprek komt. Bijvoorbeeld via speciaal georganiseerde Meets & Greets. Maar voor informatie kun je ook contact zoeken met de politieke partij van je voorkeur of met Natuur en Milieu Overijssel.

Groen en blauw bij Waterschappen
Naast waterveiligheid, zijn thema’s als waterkwaliteit, grondwaterpeil, het herstellen van rivierprocessen/ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling en klimaat grote, actuele thema’s voor het Waterschap. Voor alle politieke partijen, van links tot rechts, is het dan ook belangrijk om groen-blauw betrokken volksvertegenwoordigers in het bestuur te hebben.

Groen en duurzaamheid bij Provincie Overijssel
Belangrijke kerntaken van de Provincie zijn natuur en landschap, ruimtelijke ordening, milieu en bodem, mobiliteit en energietranistie. Statenleden krijgen dus te maken met deze voor de provincie belangrijke groene en duurzame beleidsthema’s. Ook voor de 10 politieke partijen binnen Provinciale Staten zijn nieuwe kandidaten met een ‘’groen’’ profiel belangrijk om voortvarend en met visie grote stappen voorwaarts te maken.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Leander Broere, tel. (038) 4250969 of mail: broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.

 

 

 

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF