Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Intentieovereenkomst Ommermars getekend!

Intentieovereenkomst Ommermars getekend!

OMMERMARS – Op woensdag 27 maart is letterlijk de schop de grond in gegaan voor het natuurbelevings- en recreatieproject Ommermars. Gedeputeerde Hester Maij en bestuurders van de gemeente Ommen, Staasbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, natuurbegraafplaats Heidehof en vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief Ommermars waren hierbij aanwezig. Bovendien hebben het Burgerinitiatief Ommermars, Stichting Landgoed Heidehof, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel een intentieverklaring ondertekend. In deze intentieverklaring staat onder andere dat de verschillende partijen gezamenlijk de intentie hebben om tot verwerving, inrichting en beheer van de Ommermars te komen volgens de lijnen van het inrichtingsplan.

De mooiste ontmoetingsplek van Ommen
Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur & Milieu Overijssel in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting van dit gebied dat tussen de Vecht en de Ommense wijk De Dante ligt. Sinds 2015 hebben basisscholieren op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit 20 hectare grote gebied. Dit onder andere door middel van creatieve zandbaksessies.  Zo wilden de kinderen een uitkijktoren, speelwater, een trekvlotje, klimmogelijkheden, een modderpoel en verstopplekken.

Realisatie van het plan
De realisatie wordt mogelijk omdat de Stichting Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project en ze samen de gronden verwerven. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars. Op dit moment is een deel van het gebied in gebruik als landbouwgrond. Het is de bedoeling om in de Ommermars onder andere een vogelkijkscherm, een fietspad en een gedeelte speelnatuur te realiseren. Het Burgerinitiatief Ommermars blijft betrokken bij de verdere realisatie van deze plannen.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Pleune, pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl of via 038-4250975


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF