Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
In actie voor bijen

In actie voor bijen

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen blijken een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden zijn vrijdag 8 december gepresenteerd tijdens de Overijsselse Bijendag in Nijverdal. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie.

Voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Het rapport doet specifieke aanbevelingen voor de moerasmaskerbij, heidebijen, hommels (met name de moshommel), gewone slobkousbij en de bonte viltbij. Nestgelegenheden creëren, voldoende voedselaanbod gedurende het hele seizoen, een bijvriendelijk beheer van oevers en nader onderzoek zijn belangrijke speerpunten.  Meer weten? Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Bijenambassadeurs
Tijdens de druk bezochte bijendag in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug werd ook het onderzoek naar bijeninitiatieven gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende organisaties zich inzetten voor betere leefomstandigheden van bijen. Vooral individuele bewoners, lokale natuurorganisaties, imkers en gemeenten zijn actief. Zij zijn onze gedreven bijen-amabassadeurs bij uitstek. Het planten van de juiste bijvriendelijke bomen en planten, bloemenlinten, bloemrijke akkeranden, het achterwege laten van chemische bestrijdingsmiddelen en bijenkasten/hotels zijn veel genoemde acties. Helaas blijven de acties veelal beperkt tot een klein gebied (kleiner dan ½ hectare) en lijken sommige regio’s, zoals … ondervertegenwoordigd. Uitbreiding en versterking van de bijenbeweging in Overijssel is dan ook gewenst. Net als de samenwerking met gemeenten en waterschappen voor bijvriendelijk groenbeheer en het werken aan een beter leefgebied van bijen met agrariërs, natuurbeheerders en recreatieondernemers. Meer weten? Download hier het volledige rapport. 

Ondertekenaars Bijenagenda
Inmiddels hebben al ruim 70 organisaties uit Overijssel onze Bijenagenda ondertekend. Tijdens de opening van de Overijsselse Bijendag overhandigde Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, de pen aan wethouder Volermink van Tubbergen, manager Ruimte van gemeente Twenterand de heer Logtenberg en directeur van Natura Docet Wonerryck Twente mevrouw Dullaert. Zij vertelden over hun inzet voor bijvriendelijk groenbeheer en educatieve acties.

Bijenbeweging Overijssel De Overijsselse Bijendag wordt georganiseerd door de de Bijenbeweging Overijssel. Dit is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen, initiatieven met elkaar te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om samen te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF