Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Eindseminar over draagvlak en participatie van Wind op Land

Eindseminar over draagvlak en participatie van Wind op Land

Op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ van 22 maart in Utrecht presenteren we de resultaten van de ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’. Centraal staan de verschillende manieren om draagvlak en participatie bij wind op land projecten te stimuleren. Tijdens het eindseminar ondertekenen we bovendien de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend.

We staan aan de vooravond van het sluiten van een nieuw ambitieus klimaatakkoord. Tegelijkertijd is het huidige energieakkoord volop in uitvoering en zijn al extra inspanningen nodig om deze doelstellingen op tijd te behalen. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu kijken tijdens het seminar vooruit. Welke rol spelen windenergie en andere vormen van duurzame energie? Hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit? En wie heeft hierin welke verantwoordelijkheid?

Geleerde lessen
Onder leiding van onze directeur Matthijs Nijboer presenteren we de lessen uit de analyse van vier windenergieprojecten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen voor overheid, markt en omgeving. De lessen gaan over goed omgevingsmanagement en draagvlak stimuleren bij windenergieprojecten op land. Tevens doen we een handreiking aan partijen om de belangen tussen windenergie en natuur mee te nemen in ontwikkeling van een windenergieproject. We sluiten de middag af met de ondertekening van de Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’.

Geïnteresseerd? 
Bekijk het volledige programma en meld je aan via deze link.
Meer weten over wind op land? Lees verder op de leeromgeving windopland.info: hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land.

Netwerkbijeenkomst Lerend Platform Energie & Omgeving
Voor de uitwerking van de Green Deal werken we nauw samen met het Lerend Platform Energie & Omgeving (LEO). Aanvullend op dit seminar organiseert LEO ’s avonds haar netwerkbijeenkomst. Leden van LEO zijn ook tijdens de middag al van harte welkom.

 

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF