Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Eerste bijeenkomst Oost NL Circulair

Eerste bijeenkomst Oost NL Circulair

Op 6 maart, van 14.00 uur tot 18.00 uur, organiseren wij in Apeldoorn, de 1e bijeenkomst van Oost NL Circulair. Deze bijeenkomst is de eerste in een serie van twee om te bepalen waar wij als regio Gelderland en Overijssel onze circulaire pijlen op gaan richten. We nodigen overheden en bedrijven uit Overijssel en Gelderland van harte uit hieraan een bijdrage te leveren. Denk mee en bepaal samen met ons de koers voor oost Nederland.

In Overijssel en Gelderland zijn we al volop actief, met CIRCLES als ontmoetingsplaats. Talloze bedrijven zijn bezig om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering, kennisinstellingen ontwikkelen onderzoeksprogramma’s en lokale initiatieven bestaan of ontstaan op vele plekken.  Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseren we de lopende acties van u en anderen in Oost Nederland en gaan we in gesprek over de kennis en investeringsagenda aan de hand van een aantal thema’s. Centraal staat het  grondstoffenakkoord in wording. Een programma voor deze middag ontvangt u medio februari. Aanmelden kan via dit formulier.

Minder grondstoffengebruik
Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen is er een Nationaal grondstoffenakkoord in de maak. Op 24 januari hebben een groot aantal partijen in Den Haag een intentieverklaring ondertekend, waarin zij afspreken het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te verminderen. Deze ambitie wordt nader uitgewerkt in een aantal transitieagenda’s zoals een actieagenda, een kennisagenda, een sociale agenda en een investeringsagenda.  Zie ook het op 14 september 2016 gepubliceerde Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF