Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
7 februari: Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

7 februari: Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

Op donderdag 7 februari organiseren wij samen met Enpuls en Nieuwe Energie Overijssel hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel. Een dag die volledig in het teken staat van de energietransitie en de rol van belangrijke partijen als lokale energie initiatieven, gemeenten en provincie. Maak kennis met de wereld van de energietransitie en ga met Marjan Minnesma (Urgenda), Annemieke Traag (gedeputeerde Energie en Milieu) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) in gesprek over hoe we de ambities voor Overijssel kunnen realiseren.

Dus, ben je betrokken bij de energietransitie in Overijssel, dan is dit een dag die je niet wilt missen! Bekijk hieronder welke workshops je wilt volgen en meld je dan via dit formulier aan.

Kennis en ervaringen delen
Het Kennisfestival kent een gevarieerd programma met diverse workshops. Download hier het volledige programma (.pdf) en lees hieronder welke workshops we aanbieden.

Eerste ronde (16.30-17.45 uur):

1.1. Echte participatie bij lokale energieopwekking: hoe realiseren we dat? Inleiders: Michiel Mulder (Natuur en Milieufederatie Groningen), Piet la Roi (Wij Duurzaam Staphorst) en Arthur Vermeulen (Raedthuys).
In het Klimaatakkoord is de ambitie afgesproken dat 50% van de grootschalige opwek van duurzame energie op land in lokaal eigendom komt.  Wat is er nodig om dit te realiseren en wat kunnen gemeenten hierin betekenen? Met voorbeelden uit de praktijk leggen we in deze informatiesessie uit hoe je geldstromen ook daadwerkelijk lokaal houdt en acceptatie in de omgeving vergroot.

1.2. Aardgasvrije wijken. Inleiders: Timo Veen (Berkum Energieneutraal 2025, wijk in Zwolle) en Gertjan Brand (projectleider aardgasvrij bij Pioneering)
De aankomende jaren wordt gestart met aardgasvrije wijken. Wat betekent dit voor een wijk, hoe ga je samen aan de slag, met welke partijen, welke alternatieven zijn voorhanden en wie beslist? En: wat zijn de kansen voor inwoners, bedrijven en lokale initiatieven.

1.3. Van plan tot aansluiting: de rol van de netbeheerder bij grootschalige opwekking. Inleiders:  Rachel Marty (Enexis),Gert Jan Mulder (Enexis), Robbert Cornelissen (Coteq) en René Venendaal (NEO-programma)
Je wilt als lokaal energie initiatief een zonneveld of windmolen project realiseren. Tijdens deze workshop geven we tips om vertragingen te voorkomen, locatiekeuzes te optimaliseren en ruimtelijke aspecten goed mee te nemen in de overweging. De inleiders delen hun ervaringen over kritische succes- en faalfactoren.

1.4. Zonnevelden: hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing? Inleiders: Stephan Schorn (Eelerwoude) en Merel Enserink (Oversticht)
Er komen bij gemeenten steeds meer aanvragen binnen voor de aanleg van zonnevelden. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Zaken als meervoudig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing, versterken van de biodiversiteit en natuurwaarden komen in deze workshop aan bod.

1.5. De verdienmodellen van zonprojecten voor energie coöperaties op een rij. Inleiders: Ruurd Huisman (Energie coöperatie De Wieden-Weerribben) en Dominique Doedens (IM-makelaar)
In deze workshop krijg je informatie over de laatste ontwikkelingen over de Postcoderoos regeling en andere verdienmodellen die je als lokaal initiatief kunt inzetten bij de opwekking van zonne-energie.

1.6. Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking Overijssel. Inleiders: Peter de Jong (Nieuwe Energie Provincie Overijssel) en Rien Juurlink (Lutten Levert)
In Overijssel is de uitdaging: 1.000 hectare aan zonne-energie in 2023. Een enorme opgave. Hoe realiseren we de ambitie in 2023 en wat kan jouw organisatie of gemeente hierbij betekenen? Hoe verkrijgen we draagvlak en participatie en verdelen we de lusten en lasten?

1.7. Hoe kom je als energie initiatief aan geld? Inleiders: Bernard Stornebrink (Energiefonds Overijssel) en Tim Lammers (provincie Overijssel)
In deze informatieve sessie worden de verschillende financieringsopties en -constructies van projecten op een rij gezet aan de hand van de verschillende projectfases. Denk aan: investeerders en crowdfunding (niet-coöperatief), postcoderoos en ledeninleg (coöperatief), lening bij de bank, subsidies en (energie)fondsen vanuit de overheid. Ook wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het projectbureau.

Tweede ronde (20.30-21.45 uur):

2.1. Overijssel energieneutraal: het kan als u het wilt! Inleiders: Marjan Minnesma (Urgenda) en Annemieke Traag (gedeputeerde Energie, Milieu en Europa)
De energietransitie is een enorme uitdaging. U als bestuurder speelt in dit proces een cruciale rol. Het is een spannend proces waarbij belangen, emoties, participatie en lef een grote rol spelen. Belangrijke aandachtspunten zijn: welke stappen moeten er worden gezet en wat is daarbij uw rol als bestuurder? En hoe krijgen we alle mensen mee in dit proces? Een interactieve workshop voor bestuurders.

2.2. Echte participatie bij lokale energieopwekking: hoe realiseren we dat? Inleiders: Michiel Mulder (Natuur en Milieufederatie Groningen), Piet la Roi (Wij Duurzaam Staphorst) en Arthur Vermeulen (Raedthuys)
In het Klimaatakkoord is de ambitie afgesproken dat 50% van de grootschalige opwek van duurzame energie op land in lokaal eigendom komt. Wat is er nodig om dit te realiseren en wat kunnen gemeenten hierin betekenen? Met voorbeelden uit de praktijk leggen we in deze informatiesessie uit hoe je geldstromen ook daadwerkelijk lokaal houdt en acceptatie in de omgeving vergroot.

2.3. Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking Overijssel. Inleiders: Peter de Jong (Nieuwe Energie Provincie Overijssel) en Rien Juurlink (Lutten Levert)
In Overijssel is de uitdaging: 1.000 hectare aan zonne-energie in 2023. Een enorme opgave. Hoe realiseren we de ambitie in 2023 en wat kan jouw organisatie of gemeente hierbij betekenen? Hoe verkrijgen we draagvlak en participatie en verdelen we de lusten en lasten?

2.4. Betrekken van bewoners bij je energie initiatief. Hoe krijg je ze mee? Inleiders: John Verheijden (ZutphenEnergie), Igor ter Halle (Hogeschool Windesheim) en Pascal de Vries (Hogeschool Windesheim)
Als coöperatie wil je zoveel mogelijk leden en klanten werven voor je initiatief. Maar hoe overtuig je mensen om zich bij jouw initiatief aan te sluiten? In deze workshop krijg je tips en trucs van ZutphenEnergie en van docenten communicatie van Hogeschool Windesheim.

2.5. Regionale Energie Strategieën in Overijssel, wat is de rol van energie coöperaties? Inleiders: Annie van der Pas (Natuur en Milieu Federaties) en Ron van der Linden (RES West Overijssel)
Het Klimaatakkoord vraagt om een nieuwe manier van samenwerken van provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers. Zij stellen per regio gezamenlijk een Regionale Energie Strategie op. In de RES staat welke bijdrage de regio gaat leveren in de nationale opgaven hernieuwbare elektriciteit en de warmtetransitie. Op dit moment worden de RES Twente en West Overijssel opgesteld. Wat is de stand van zaken en welke rol hebben energiecoöperaties daarin?

Wanneer: donderdag 7 februari 2019, vanaf 15.30 tot 21.30 uur
Waar: regiokantoor Enexis, Marsweg 5 te Zwolle
Voor wie: lokale energie initiatiefnemers, ambtenaren duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling. Met vanaf 18 uur inloop met lopend buffet en een speciaal programma voor gemeente- en provincie bestuurders. Dit onderdeel richt zich vooral op uw rol als bestuurder in het proces van de regionale energietransitie.
Meer informatie: Loet van der Heijden van Natuur en Milieu Overijssel. Tel: (038) 4250960 of mail: heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl.

 


 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF