Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Netwerk, excursies en maatschappelijk vastgoed

Netwerk, excursies en maatschappelijk vastgoed

Natuur en Milieu Overijssel stimuleert gemeenten in het ophalen van nieuwe energie initiatieven, met zogeheten energiebroedplaatsen. Om ervaringen te delen organiseren wij in samenwerking met IM@Overijssel Energiecafés voor lokale energie initiatieven. Met themabijeenkomsten en pressure cookers zorgen wij voor verdieping. Gemeenten kunnen voor verdieping ook mee op excursie langs succesvolle projecten of een Masterclass voor raadsleden aanvragen. Eens per jaar organiseren we samen met IM@Overijssel en andere partners de Energy Pitch Overijssel in combinatie met het Kennisfestival Lokale Energie initiatieven Overijssel. Sportverenigingen kunnen hun energierekening verlagen met Groene Euro’s scoren. En met Duurzame scholen ondersteunen wij scholen bij het realiseren van concrete maatregelen op school in combinatie met educatief materiaal.

Energiebroedplaatsen
Met energiebroedplaatsen halen we in een gemeente energie initiatieven op vergroten we het draagvlak voor duurzame energie. Elke energiebroedplaats is vraag gestuurd en maatwerk. Tijdens (lokale of  regionale) bijeenkomsten brengen we partijen bij elkaar, verbinden hen om de samenwerking te vergroten en stimuleren nieuwe initiatieven om te starten. Tijdens de sessie(s) laten we aan de bewoners en andere genodigden zien wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning ze in kunnen schakelen via bijvoorbeeld IM@Overijssel en Buurkracht.

Energiecafés
De Energiecafés organiseren we voor (startende) energie initiatieven en gemeenten. Het doel is dat energie initiatieven elkaar ontmoeten en inspireren op een laagdrempelige manier. Op deze wijze verstevigen we het netwerk. De Energiecafés worden regionaal georganiseerd rondom een thema in Twente en West Overijssel. Onderlinge uitwisseling tussen deze regio’s wordt gestimuleerd door een initiatief uit Twente bijvoorbeeld tijdens het café in West Overijssel haar aanpak te laten delen.

Themabijeenkomsten
We organiseren diverse themabijeenkomsten, met elke keer een ander thema. Denk daarbij aan onderwerpen zoals windenergie, postcoderoos, samenwerking met bedrijven, communicatie en crowdfunding. Tijdens de bijeenkomst gaan we met een expert dieper in op een onderwerp en laten we goede voorbeelden van elders in het land zien. Deze bijeenkomsten organiseren we speciaal voor lokale initiatieven, gemeenten, initiatievenmakelaars e.a. belangstellenden. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter.

Pressure Cooker
Een Pressure Cooker sessie organiseren we om een lokaal initiatief verder in versnelling te brengen. Met het invliegen van externe deskundigen en stakeholders wordt een initiatief individueel een flink aantal stappen verder gebracht; denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van een windpark of waterkracht project.

Excursies langs succesvolle projecten
Zonneparken in het veld, windmolens nabij een woonwijk, gasloze wijken, ze stuiten nog al eens op verzet bij gemeenten en omwonenden, onder andere vanwege onbekendheid en geringe betrokkenheid. Er zijn echter steeds meer geslaagde projecten waar we veel van kunnen leren en zien dat er meer kan dan je denkt. Goede voorbeelden werken inspirerend en zorgen voor meer draagvlak. Door met lokale partijen samen op excursie te gaan (gemeente, lokale initiatieven en andere betrokkenen) vergroot je bovendien je lokale netwerk. Onderdeel van de excursie is een interactieve sessie over de mogelijkheden binnen de eigen gemeente. Deze sessie kan de start zijn voor nieuwe vervolgstappen.

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass raadsleden
Met de masterclass informeren we raadsleden over, en creëren we draagvlak voor de energietransitie in de eigen gemeente. Tijdens de masterclass geven we informatie over de energietransitie, wat de energietransitie (ruimtelijk en financieel) betekent en waar de kansen liggen.

Energy Pitch Overijssel en Kennisfestival
Doel van de Energy Pitch is om initiatieven op weg te helpen bij de realisatie van hun energieproject. De Energy Pitch biedt initiatiefnemers ondersteuning (door IM@Overijssel) bij het verder uitwerken van de plannen, de communicatie en PR, creëren van draagvlak en voorbereiding op de pitch voor de vak-jury. Maximaal vier initiatiefnemers staan in het najaar tijdens het Kennisfestival op het podium.

Kennisfestival lokale energie initiatieven
Het Kennisfestival is een netwerkbijeenkomst met veel praktische workshops met voorbeelden van elders en een laagdrempelige gelegenheid om allerlei interessante partijen te ontmoeten. Dit festival wordt speciaal georganiseerd voor alle mensen en organisaties die een rol spelen bij lokale energieprojecten (initiatieven, gemeenten, bedrijfsleven, netbeheerders etc. ).

Groene Euro’s Scoren
De energierekening van de meeste sportverenigingen kan nog flink omlaag. Om sportverenigingen daar bij te helpen is het project www.groeneeurosscoren.nl opgezet. Overijsselse sportverenigingen kunnen dankzij een financiële bijdrage van de provincie voor maar € 250,= (excl. BTW) een energiescan laten uitvoeren. Deze energiescan geeft inzicht in het verbruik en de besparingsmogelijkheden.  Bovendien kunnen verenigingen met de energiescan gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen van de provincie. Ook kunnen sportverenigingen een beroep doen op de landelijke regeling van het ministerie van VWS en 30% subsidie krijgen bij de aankoop van bijvoorbeeld zonneboilers, zonnepanelen, led- verlichting en isolatie. Bekijk hier de informatie over de landelijke subsidieregeling. Download hier de factsheet (pdf) met informatie over Groene Euro’s scoren. 

Duurzame scholen
Scholen krijgen steeds meer belangstelling voor een gezonde en duurzame leeromgeving voor hun leerlingen. Denk daarbij aan een gezond binnenklimaat, een groen speelplein, zonnepanelen en een energiezuinig schoolgebouw. Met Duurzame scholen Overijssel ondersteunen wij scholen bij het realiseren van concrete maatregelen op school, maar ook bieden wij  aantrekkelijk educatief materiaal aan om concreet met leerlingen aan de slag te gaan. Leerlingen en schoolteam worden uitgedaagd zelf activiteiten te ondernemen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem dan contact op met Loet van der Heijden of Marlous Goeman via (038) 425 09 60 of via mail info@natuurenmilieuoverijssel.nl.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF