Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Studiemiddag over IJsseldelta zuid (Ruimte voor de Rivier)

Studiemiddag over IJsseldelta zuid (Ruimte voor de Rivier)

Organisatie:VVM Milieuprofessionals

Tijd:13:30-16:30 uur

Datum:13 september 2017

Locatie:Kampen

Adres:Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB

Kosten:Reguliere deelnemers € 84,50

Meer informatie:VVM

Bezoek website

Studiemiddag
Op 13 september a.s. vindt een unieke studiemiddag plaats naar het omvangrijke project IJsseldelta-Zuid. De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast levert het project nevenvoordelen op voor recreatie, wonen en natuur.

datum: woensdag 13 september 2017
tijd: 13:30-16:30 uur

IJsseldelta-Zuid is één van de circa dertig projecten in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase 1 vindt nagenoeg al het groot grondverzet plaats. In fase 2 wordt de kering bij Roggebotsluis verwijderd, waardoor de hoogwatergeul in open verbinding staat met het Vossemeer. Onlangs heeft de minister Schultz (IenM) besloten om de uitvoering van de tweede fase naar voren te halen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, drie jaar eerder dan was voorzien. Al met al een groot project en een complex proces.
Het MER heeft een sturende rol gespeeld in de vormgeving van het project. Het op basis hiervan gekozen voorkeursalternatief vormde het vertrekpunt voor het inrichtingsplan en een aanvulling op het MER. Het uitvoeren van de verschillende milieuonderzoeken voor deze aanvulling en het uitwerken van het inrichtingsplan zijn daarbij – in een iteratief proces – gelijk opgelopen.
Deelname aan deze studiemiddag levert het volgende op:
– kennis van de ontwikkeling van het project en de sturende rol van het MER daarin;
– terreinbezoek om kennis te nemen van de uitvoering;
– contacten met vakgenoten tijdens de excursie.
Programma

13:30 uur Ontvangst met koffie en thee bij Isala Delta in Kampen (Engelenbergplantsoen 5)
14:00 uur Presentatie Peter van Wijk over IJsseldelta zuid:
projectmanager ir. Peter van Wijk belicht vanuit de provincie Overijssel de
ontwikkelingen die geleid hebben tot het huidige project. Daarbij wordt voorgesorteerd
op de aanpak die in de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ is voorzien.
14:20 uur Tweede spreker
14:35 uur Vragen en discussie
14:50 uur Pauze
15:00 uur Vertrek met de bus naar het projectgebied met bezoek aan enkele overzichtspunten
16:30 uur Einde studiemiddag

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF