Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er voor dat in dit gebied gewerkt wordt aan het behoud en herstel van actief hoogveen en droge heide. Om dit te realiseren, is het nodig om het gebied te ‘vernatten’.

In het gebiedsproces Engbertsdijkvenen worden belanghebbenden betrokken. Deze vormen samen de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC). Natuur en Milieu Overijssel is gevraagd om zitting te nemen in de BAC om de kennis van de groene lokale organisaties optimaal in het gebiedsproces op te kunnen nemen. Veel groene lokale groepen zijn al vele jaren nauw betrokken bij dit prachtige hoogveengebied. Denk aan KNNV, IVN, Vogelwerkgroep, Veenmuseum, natuurboer, natuurcamping, Milieuraad, Stichting Engbertsdijksvenen, Stichting VROM en dorpsarchief Kloosterhaar. Natuur en Milieu Overijssel zet zich in om de kennis en ‘het geluid’ van deze groepen op te halen en te positioneren in het gebiedsproces. Daarnaast zorgen we ook voor het goed informeren van de groene groepen over alle ontwikkelingen en resultaten vanuit de BAC.

Onderzoek & maatregelen
In 2018 is onderzoek gedaan naar de noodzakelijke maatregelen voor vernatting van de Engbertsdijkvenen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) recent een aantal knopen doorgehakt. Lees hier het persbericht met informatie over de geplande maatregelen (inclusief overzichtskaartje). Tijdens een speciale achterbanbijeenkomst van groene betrokken groepen op 21 januari lichten wij de keuzes toe en beantwoorden we vragen. Staatsbosbeheer organiseert daarnaast en informatieavond voor alle geïnteresseerden op donderdag 31 januari. Hierin aandacht voor de kapwerkzaamheden en de maatregelen voor vernatting van de Engbertsdijkvenen. Lees hier de uitnodiging (.pdf). 

Versterken van de gebiedsidentiteit
Met bewoners uit het gebied rondom Engbertsdijksvenen zijn we ook aan de slag om de kansen die de nieuwe gebiedsontwikkelingen opleveren in kaart te brengen en te verzilveren. Daartoe organiseert Natuur en Milieu Overijssel op 21 februari een bijeenkomst over gebiedsidentiteit. De identiteit van Engbertsdijksvenen en het gebied eromheen; gevormd in het verleden en inspiratie voor de toekomst.

Meer weten?
Wil je meer weten over de ontwikkelingen Engbertsdijksvenen neem dan contact op met Ruud Pleune, tel. (038) 4250975 of mail: pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF