Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Profiteer van ons netwerk van lokale natuur en milieugroepen

Profiteer van ons netwerk van lokale natuur en milieugroepen

In Overijssel zijn heel veel verschillende natuur en milieuorganisaties actief. Hiervan zijn er ca. 80 bij ons aangesloten. Natuur en Milieu Overijssel behartigt namens deze groepen de bovenlokale belangen. Via ons brede netwerk en onze deelname aan verschillende provinciale commissies en overlegstructuren agenderen wij belangrijke thema’s als duurzaamheid, duurzaamheidseducatie en ruimtelijke kwaliteit. Hiermee werken we aan een breder draagvlak voor duurzame innovaties als energiebesparing bij sportaccomodaties en scholen, biodiversiteit, autodelen, ruimtelijke kwaliteit en gezonde groene steden. Hoe meer organisaties zich bij ons aansluiten hoe sterker wij onze stem kunnen laten horen. De kosten bedragen € 49,50 per jaar. 

Waarom aansluiten bij Natuur en Milieu Overijssel?

  • Kijk ook elders op onze website voor ons aanbod voor lokale natuur en milieugroepen;
  • Voor inhoudelijke vragen over natuur, landschap, milieu en duurzaamheid en energie kun je gratis een beroep doen op onze professionals;
  • Met onze digitale nieuwsbrief De Notendop blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op natuur en milieugebied in Overijssel. Onze nieuwsbrief verschijnt ongeveer een keer per maand en bereikt ca. 1400 abonnees. Je kunt zelf ook berichten voor plaatsing aanbieden en/of activiteiten voor de Groene Agenda doorgeven;
  • Je ontvangt elk jaar een uitnodiging van ons Veldsymposium, een gezellige netwerkdag in een bijzonder natuurgebied en krijgt korting op deelname;
  • Aangesloten groepen kunnen ook voor organisatorische zaken bij Natuur en Milieu Overijssel aankloppen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld maatschappelijke stages, het gebruik van sociale media, suggesties voor subsidiemogelijkheden en coaching op het werven en behouden van vrijwilligers;
  • Met enige regelmaat organiseren wij actuele themabijeenkomsten, workshops en cursussen waar je gratis of met flinke korting aan kunt deelnemen;
  • Natuur en Milieu Overijssel beschikt over een breed aanbod van educatief materiaal van werkbladen, draaiboeken, achtergrondmateriaal en hulpmiddelen. U kunt hier gratis gebruik van maken voor bijvoorbeeld een lezing, thema avond, excursie of les op school;
  • Als aangesloten groep kunt u voor een bijzondere activiteit subsidie aanvragen bij ons Fonds Lokaal Aktief. Het gaat om een bedrag van maximaal € 300,- .

Meer weten of aansluiten?
V
oor een persoonlijk gesprek of overleg over of het voor uw organisatie zinvol is zich aan te sluiten bij ons provinciale netwerk kun je contact opnemen met Livia Leysen, leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of (038) 4250976.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF