Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Natuurlijk Jonen werkt aan het behoud van een uniek stukje Nederland

Natuurlijk Jonen werkt aan het behoud van een uniek stukje Nederland

141004Natuurlijk JonenNationaal Park Weerriben-Wieden is met zijn talloze meren, grachten, moeras, rietland, bruggetjes en boerderijen een uniek stukje Nederland. Geliefd bij toeristen, maar ook bij de mensen die er wonen. Bewoners uit Jonen zetten alles op alles om dit cultuurlandschap te behouden.

“Hier wonen heeft een prijskaartje, maar de meeste families gaan hier nooit meer weg. We dragen de liefde voor deze plek over op onze kinderen”, benadrukt  Pieter de Nooij, voorzitter van de Stichting Natuurlijk Jonen. De stichting werd in 2007 opgericht vanwege, zoals dat in haar statuten staat vermeld ‘…… het behouden en versterken van het oorspronkelijke dorpslandschap met bijbehorende natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden’.

Beheer is ingewikkeld
Inspiratiebron van Natuurlijk Jonen was de Stichting Naoberts  van Zudert, die met veel succes het karakteristieke landschap van Dwarsgracht-zuid herstelden. Net als in Dwarsgracht zagen de inwoners van Jonen hun omgeving verwilderen met pitrus en moerasbos. Beppie Miggels: “Met de vaarboeren verdween ook de begrazing door vee, werden weilanden niet meer gemaaid en sloten niet meer uitgebaggerd. Nu is het gebied voor het merendeel eigendom van Natuurmonumenten. Maar, omdat vrijwel alles per boot, vlot of bok gaat, zijn de beheerkosten hier hoog en heeft zelfs Natuurmonumenten er een hele klus aan om het gebied goed te onderhouden. Als stichting beheren wij nu zelf een kleine 7 hectare.”  Dat is een stevige uitdaging voor een kleine groep van 8 personen. Ook financieel aldus Pieter. “Het is onmogelijk om aan structurele financiering voor natuurbeheer te komen. We hebben wel eerder projectsubsidie ontvangen, maar dit levert op termijn alleen maar meer werk en extra kosten op.

Creatieve financiële oplossingen
Hoe lossen ze dat op? De stichting houdt een aantal lakenvelders voor begrazing én voor de slacht, als zijtak-financiering. Daarnaast betalen  een vrijwillige, periodieke bijdrage. Voor groot onderhoud van het nachtverblijf van de koeien en de picknickplaats, maaien en onderhoud van de Tjasker organiseert Natuurlijk Jonen twee jaarlijkse klusdagen met vrijwilligers, voornamelijk de donateurs en hun kinderen. Er zijn goede contacten met Natuurmonumenten, die op verzoek sloten uitbaggert en bomen verwijdert. Ook wordt nauw samengewerkt met SANNO (Stichting Agrarisch Natuurbeheer Noord west Overijssel). “Wij willen niet afhankelijk zijn van andere organisaties, maar de mensen van SANNO zijn heel waardevol voor ons. Dit zijn mensen van de streek met veel kennis van het gebied en speciaal maaigereedschap.”  Al met al mag duidelijk zijn dat natuurbeheer in Nationaal Park Weerribben-Wieden een stevig avontuur is. Geld, speciaal gereedschap, menskracht en kennis van natuurbeheer van het water-landschap zijn onmisbare ingrediënten. Evenals uithoudingsvermogen. Maar het levert wel wat op! “De weidevogels en de Kiekendief zijn in aantal toegenomen. Daar doen we het voor”, zo vertelt een van de vrijwilligers.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van de Stichting: www.natuurlijk-jonen.nl


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF