Natuur en Milieu Overijssel Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel.
Menu
Vitale leefomgeving

Vitale leefomgeving

Vitaal betekent zowel cruciaal, krachtig, levenslustig als fundamenteel. Een vitale omgeving is in verschillende opzichten van (levens)belang voor mens, flora en fauna. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert maatregelen die de vitaliteit van natuur, landschap en onze woonomgeving beschermen of versterken. We motiveren positieve maatregelen en verzetten ons tegen bedreigingen. Zo zijn we actief pleitbezorger van groen-blauwe klimaatactieve steden, aanpassingen in ons watersysteem en actief tegenstander van steenkoolgaswinning.

Onze ervaring en kracht ligt daarbij in het netwerk van lokale organisaties voor natuur en milieu, onze ruime ervaring in planprocedures en ons strategisch partnerschap met de natuurbeschermingsorganisaties. We organiseren publieksacies, stimuleren innovaties bij bedrijven, door goede voorbeeldprojecten, beinvloeding van consumenten en politiek bestuurlijke lobby.

Water
Water heeft onze speciale aandacht als onderdeel van een Vitale Leefomgeving. Voldoende water en schoon water.  We hebben te maken met klimaatverandering dat gepaard gaat verdroging van natuurgebieden en hittestress in steden. Daarom pleiten we voor water vasthouden en bergen en overschotten zonodig snel afvoeren. Water is steeds schoner maar nog steeds niet schoon genoeg. Er zijn nog te veel stoffen in het water die er niet in horen. Zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnen en meststoffen. Daarom stimuleren we alternatieve keuzes bij consumenten en geven goede voorbeelden van hoe het anders en beter kan. Verder  werken we mee aan maatregelen en nieuwe technieken die bijdragen het zuiveren van water of het verminderen van de verontreiniging.  Ook zetten we ons in voor het nemen van maatregelen voor een klimaatactieve stad.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF